Czech English

Zveme Česko na večeři

Účel fondu:

Podpora propagace pořádání Kurzů Alfa v rámci celonárodních kampaní. Prostředky tohoto fondu jsou rozdělovány ve výběrových řízeních vyhlašovaných podle termínů národních kampaní.

 

Termín přihlášek:

Termín přihlášek do výběrové řízení bude vyhlášen v předstihu před realizací kampaně v roce 2015.

 

Zdroje financování fondu:

  • Osobní nebo firemní dary.
  • Osobní nebo firemní dary určené pro zdvojování.
  • Vlastní prostředky F-nadace.
  • Administrace a správa fondu jsou financovány z prostředků F-nadace.

 

Číslo účtu a variabilní symbol:

č.ú.: 240 00 83 780 / 2010 (Fio banka, a.s.),

  • Variabilní symbol 61 – Zveme Česko na večeři – dary pro zdvojování běžných darů
  • Variabilní symbol 62 – Zveme Česko na večeři - běžné dary dárců

 

Historie podpory:

Ve výběrovém řízení na pořízení a výrobu evangelizačních materiálů pro školní rok 2013/2014 bylo podpořeno 11 projektů na propagaci kursů Alfa v 10 městech. Více podrobností zde. Celkově byla národní kampaň „Zveme Česko na večeři“ – 2013 podpořena částkou 93.355 kč.