Czech English

Kurzy Alfa

Účel fondu:

Podpora propagace pořádání Kurzů Alfa v rámci celonárodních kampaní. Prostředky tohoto fondu jsou rozdělovány ve výběrových řízeních vyhlašovaných podle termínů národních kampaní.

 

Termín přihlášek:

Aktuální termíny výběrových řízení naleznete v naší sekci Aktivity – Granty 2018/19. V letošním roce nejsou vyhlášená žádná výběrová řízení.

 

Zdroje financování fondu:

  • Osobní nebo firemní dary.
  • Osobní nebo firemní dary určené pro zdvojování.
  • Vlastní prostředky F-nadace.
  • Administrace a správa fondu jsou financovány z prostředků F-nadace.

 

Číslo účtu a variabilní symbol:

č.ú.: 240 00 83 780 / 2010 (Fio banka, a.s.),

  • Variabilní symbol 62 – Zveme Česko na večeři - běžné dary dárců
  • Variabilní symbol 63 – Kurzy o vztazích: Dlouhodobý rozvoj
  • Variabilní symbol 64 - Zveme Česko na rande
  • Variabilní symbol 65 - Kurzy Alfa: Dlouhodobý rozvoj