Czech English

BETHEL SOZO

Účel fondu:

  • Bethel SOZO je služba vnitřního uzdravení a vysvobození
  • Fond podporuje pomoc lidem vstoupit do hlubšího důvěrného osobního propojení s Bohem Otcem, Ježíšem i Duchem Svatým
  • http://www.bethelsozo.cz/

Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 7696

Vašim darem umožníte, aby lidé v našem národě prožili Boží uzdravení a kráčeli v Božím povolání pro svůj život. Z fondu jsou financovány semináře, intenzivní výcviky a také osobní služba.