Czech English

Nabídka

Dávání je odborná práce

… radostného dárce miluje Bůh (2K 9,7)

Během uplynulých let jsme si uvědomili, kolik je s dáváním spojeno práce. Chceme dobře spravovat svěřenou hřivnu, chceme dávat moudře a chceme, aby náš dar nesl ovoce. Dávání je kombinací vedení Duchem a používání praktických dovedností a provádění činností s dáváním spojených. Mezi ně patří:

•   vyhledávání kvalitních projektů

•   vymezení rámce pro využití daru

•   výběr nejlepšího příjemce – často věc, kterou nám Bůh klade na srdce, může realizovat více prvoliniových služebníků nebo organizací a je skvělé spojit se s těmi nejlepšími, s těmi, jejichž vize rezonuje s tou naší; k efektivnímu naplnění cíle dárce pak vede vypsání grantu; F‑nadace organizuje výběrová řízení od roku 2002 a má s nimi bohaté zkušenosti, spolupracuje s týmem dobrovolníků z různých profesních oblastí, kteří pomáhají grantové přihlášky posuzovat a zároveň naslouchají Bohu a nechají se Jím vést při rozhodování o grantech.

•   vykazatelnost, správcovství, efektivní využití daru – i v této oblasti můžeme být příjemcům našich darů povzbuzením k dosažení lepších standardů a tím lepšímu využití štědrosti dárce.

 

0% režie – 100% daru podpořenému projektu

U profesionálně fungujících nadací bývá zvykem, že si určité procento darů nechávají na svou režii a větší část poskytují podporovaným projektům. Rozhodli jsme se dělat to jinak, naši službu nabízíme zdarma.

Proč nic nechceme? Z čeho tedy F-nadace uhradí režii?
Někdo přijal službu v první linii, např. sloužit dětem, my jsme přijali službu sloužit dárcům a pomoci jim rozvinout jejich dávání. Režie nadace je nízká díky tomu, že většina z nás dělá tuto službu dobrovolně, bez nároku na odměnu. Režie je hrazena z výnosů majetku nadace a z darů přímých dárců, kteří se výslovně rozhodnou podpořit režii nadace.

Povzbuzení, výměna zkušeností, společné projekty

Propojujeme dárce, aby se mohli navzájem povzbudit, vyměnit zkušenosti i varování, navázat nové vztahy, které využijí nejen při dárcovství.

Spolupracujeme se Strategickým nadačním fondemČEA a KAM

Daňová optimalizace

Pomáháme našim dárcům optimalizovat jejich daňové zatížení. Dar mohou poskytnout přesně v období a výši, která je daňově optimální, dar je pak využit v období, které je nejvhodnější. Spolupracujeme s předními účetními, auditory a daňovými poradci.