Czech English

Daně

Pravidla pro snížení daňového základu Daně z příjmů

Fyzické osoby (zaměstnanci, živnostníci, atp.) mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

 

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu daru, pokud činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 

F-nadace vydává potvrzení, že jde o dar právnické osobě se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost ve smyslu §15 a §20 ods. 8 zákona o dani z příjmů.

 

Potvrzení o daru vydáváme na žádost při zaslání Vašich kontaktních údajů na f‑nadace(zavináč)f‑nadace.cz.