Czech English

Duchovní dědictví

Účel fondu:

Fond Duchovního dědictví umožňuje rozšířit povědomí o kořenech našeho národa a duchovním dědictví naší republiky.

V rámci fondu je možné podpořit projekt Staleté kořeny a Komenský 2020

Podrobnosti naleznete na webové stránce: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi

 

 

Zdroje financování fondu:

•   Osobní nebo firemní dary podporující konkrétní projekt.

•   Osobní nebo firemní dary pro zdvojování.

•   Administrace a správa fondu jsou financovány z prostředků F-nadace