Czech English

Výroba evangelizačních materiálů

Účel fondu:

Fond výroby evangelizačních materiálů je určen organizacím a církvím, kterým pomáhá  financovat výrobu nebo pořízení evangelizačních materiálů (letáčky, brožurky, plakáty, billboardy, CD, DVD, …), které obsahují sdělení biblického evangelia, mají odkaz na církevní společenství a jsou opakovaně použitelné.

Prostředky tohoto fondu jsou rozdělovány ve výběrových řízeních vyhlašovaných obvykle jedenkrát ročně.

 

Termíny aktuálních výběrová řízení

Termíny společně s vyhlášením jednotlivých výběrových řízení, naleznete tady

 

Zdroje financování fondu:

•   Vlastní prostředky F-nadace.

•   Osobní nebo firemní dary.

•   Administrace a správa fondu jsou financovány z prostředků F-nadace.

Číslo účtu a variabilní symbol:

č.ú.: 240 00 83 780 / 2010 (Fio banka, a.s.),

Variabilní symbol 6