Czech English

Filosofie

popis filosofie

Jsme bohatí, buďme štědří!
Česká republika je 39. nejbohatším státem světa.
Slovenská republika je 41. nejbohatším státem světa.
Investujme do změny své vlasti!
Podpořme změnu v chudších oblastech světa!

Zdroj: Podle HDP na člověka, Mezinárodní měnový fond, údaje za rok 2011

 

Čemu věříme

Bůh stvořil vše svým Slovem a všechno patří jemu.
Jsme správci, ne vlastníci.
Dávání není povinnost, ale jedna z největších radostí.
Jsme zodpovědní za hřivny, které nám byly svěřeny a to včetně toho kam je dáme a jak budou využity; poskytnutím daru naše odpovědnost nemusí končit.