Czech English

Granty 2013/14

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlašuje výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ jsou určena pro rok 2013/14 a  probíhají v následujících oblastech:

 

•   VŘ 6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů

VŘ otevřeného dárcovského fondu Výroba evangelizačních materiálů je určeno pro financování výroby nebo pořízení evangelizačních materiálů (letáčky, brožurky, plakáty, billboardy, CD, DVD, …), které obsahují sdělení biblického evangelia, mají odkaz na církevní společenství a jsou opakovaně použitelné.

 

Dokumenty:

•  Soubor vyhlášení VŘ 6.         PDF ke stažení

•  Soubor přihlášky do VŘ 6.     DOC ke stažení

•  Soubor přílohy vyhlášení VŘ 6. Ref. ceník tisku     PDF ke stažení verze 18.4.2013

 

•   VŘ 7. Podpora lektorů na školách

VŘ otevřeného dárcovského fondu Nová generace na dobré cestě je určeno na podporu lektorů, kteří na školách realizují preventivní programy (lektorské přednášky pro děti a mládež z oblasti Etické výchovy,křesťanství, o Bibli, podporující zodpovědný životní styl, a působící preventivně zejména v oblasti drogových závislostí, alkoholu, sexu, AIDS, předmanželské přípravy apod.)

 

Dokumenty:

•  Soubor vyhlášení VŘ 7.          PDF ke stažení

•  Soubor přihlášky do VŘ 7.      DOC ke stažení

 

Termín podání přihlášek je do 14. 6. 2013 Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky F‑nadace. Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty

Společné dokumenty:

•  Soubor obvyklých otázek a odpovědí          FAQ.pdf ke stažení verze 25.9.2013

 

15.4.2013 Jan Kuklínek