Czech English

Granty 2014/15

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlašuje výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ jsou určena pro rok 2014/15 a  probíhají v následujících oblastech:

 

•   VŘ 6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů

VŘ otevřeného dárcovského fondu Výroba evangelizačních materiálů je určeno pro financování výroby nebo pořízení evangelizačních materiálů (letáčky, brožurky, plakáty, billboardy, CD, DVD, …), které obsahují sdělení biblického evangelia, mají odkaz na církevní společenství a jsou opakovaně použitelné.

 

Dokumenty:

•  Soubor vyhlášení VŘ 6.         PDF ke stažení

•  Soubor přihlášky do VŘ 6.     DOC ke stažení

•  Soubor přílohy vyhlášení VŘ 6. Ref. ceník tisku     PDF ke stažení verze 30.3.2014

 

•   VŘ 7. Podpora lektorů na školách

VŘ otevřeného dárcovského fondu Nová generace na dobré cestě je určeno na podporu lektorů, kteří na školách realizují preventivní programy (lektorské přednášky pro děti a mládež z oblasti Etické výchovy,křesťanství, o Bibli, podporující zodpovědný životní styl, a působící preventivně zejména v oblasti drogových závislostí, alkoholu, sexu, AIDS, předmanželské přípravy apod.)

Ve standardní formě podpory F-nadace podpoří lektory v jejich realizaci přednášek o Bibli.

 

Dokumenty:

•  Soubor vyhlášení VŘ 7.          PDF ke stažení

•  Soubor přihlášky do VŘ 7.      DOC ke stažení

•  Příloha výpočtu výše podpory lektora     XLSX ke stažení

•  Příklad výkazu lektora Náhled výkazu

 

Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2014 Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky F‑nadace. Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty.

 

•   GRANT 10. Podpora vzdělání pro etickou výchovu

Grant otevřeného dárcovského fondu Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů je určen pro učitele nebo lektory, kteří chtějí vyučovat nebo přednášet etickou výchovu na školách.  Vzdělání, která je možné grantem financovat jsou:

•  Kurz 250 h pro výuku etické výchovy jako samostatného předmětu a

•  Kurz 40 h pro výuku etické výchovy v průřezových tématech.

Dokumenty:

•  Soubor vyhlášení  G 10.        PDF ke stažení

•  Soubor přihlášky do G 10.     DOC ke stažení

Společné dokumenty:

•  Soubor obvyklých otázek a odpovědí          FAQ.pdf  ke stažení verze 30.3.2014