Czech English

Granty 2015/16

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlásila výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ jsou určena pro rok 2015/16 a probíhají v následujících oblastech:

  • VŘ 6.1 Podpora pořízení evangelizačních materiálů

z dárcovského fondu „Výroba evangelizačních materiálů“

Soubor vyhlášení VŘ 6.1         PDF ke stažení

Soubor přihlášky do VŘ 6.1     DOC ke stažení

  • VŘ 6.2 Podpora propagace kurzů ALFA v iniciativě 2015

z dárcovského fondu „Zveme Česko na večeři“

Soubor vyhlášení VŘ 6.2         PDF ke stažení

Soubor přihlášky do VŘ 6.2     DOC ke stažení

Společný soubor přílohy pro vyhlášení VŘ 6.1 a 6.2 Ref. ceník tisku     PDF ke stažení verze 13.2.2015

Uzávěrka  příjmu přihlášek VŘ 6.1 a 6.2 je 15.5.2015.

  • VŘ 7. Podpora lektorů na školách

z dárcovského fondu „Nová generace na dobré cestě“

Soubor vyhlášení VŘ 7.         PDF ke stažení,

Soubor přihlášky do VŘ 7.     DOC ke stažení

Vzorec výpočtu podpory lektora Excel ke stažení

Uzávěrka  příjmu přihlášek VŘ 7  je 15.4.2015.

  • GRANT 10. Podpora vzdělání pro etickou výchovu

Grant otevřeného dárcovského fondu Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů je určen pro učitele nebo lektory, kteří chtějí vyučovat nebo přednášet etickou výchovu na školách.  Vzdělání, která je možné grantem financovat jsou  Kurz 250 h pro výuku etické výchovy jako samostatného předmětu a  Kurz 40 h pro výuku etické výchovy v průřezových tématech. Příjem žádostí tohoto grantu je průběžný.

Soubor vyhlášení  G 10. PDF ke stažení

Soubor přihlášky do G 10.     DOC ke stažení

Společné dokumenty:

•  Soubor obvyklých otázek a odpovědí          FAQ.pdf  ke stažení verze 15.2.2015

 

Jan Kuklínek, v Ostravě dne 13.2.2015