Czech English

Granty 2016/17

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlásila a vyhlásí výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ jsou určena pro rok 2016/17 a probíhají v následujících oblastech:

  • VŘ 6.1 Podpora pořízení evangelizačních materiálů

z dárcovského fondu „Výroba evangelizačních materiálů“

Soubor vyhlášení VŘ 6.1                PDF ke stažení,

  • VŘ 6.2 Podpora propagace kurzů ALFA v iniciativě podzimu 2016

z dárcovského fondu „Zveme Česko na večeři“

Soubor vyhlášení VŘ 6.2                 PDF ke stažení,

Soubor přihlášky do VŘ 6.1 a 6.2:    DOCX ke stažení,

Referenční ceník tisku:                    PDF ke stažení,

Knihovna evangelizačních materiálů: PDF ke stažení,

Uzávěrka  příjmu přihlášek VŘ 6.1 a 6.2  je 20. 5. 2016.

  • VŘ 7. Podpora práce lektorů na školách

z dárcovských fondů „Nová generace na dobré cestě“ a „Najdilektora.cz“

Soubor vyhlášení VŘ 7.            PDF ke stažení,

Soubor přihlášky do VŘ 7.        DOCX ke stažení,

Vzorec výpočtu podpory lektora Excel ke stažení

Uzávěrka  příjmu přihlášek VŘ 7  je 20. 4. 2016.

  • GRANT 10. Podpora vzdělávání

Grant otevřeného dárcovského fondu „Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů“ je určen pro učitele nebo lektory, kteří chtějí vyučovat nebo přednášet etickou výchovu a preventivní programy na školách.  Vzdělání, která je možné grantem financovat jsou  Kurz 250 a 40 h pro výuku etické výchovy a Kurz 40 a 80 h pro lektory preventivních programů. Příjem žádostí tohoto grantu je průběžný.

Soubor vyhlášení  G 10. PDF ke stažení

Soubor přihlášky do G 10.  DOCX ke stažení

Společné dokumenty:

•  Soubor obvyklých otázek a odpovědí FAQ.pdf  ke stažení verze 17. 5. 2016

Jan Kuklínek v Ostravě dne 17. 5. 2016