Czech English

Granty 2017

Nesení „Dobré zprávy“ českému a slovenskému národu

F-nadace vyhlásila a vyhlásí výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ jsou určena pro rok 2017 a probíhají v následujících oblastech:

  • VŘ 7. Podpora práce lektorů na školách

z dárcovských fondů „Nová generace na dobré cestě“ a „Najdilektora.cz“

Soubor vyhlášení VŘ 7.            PDF ke stažení,

Uzávěrka  příjmu přihlášek VŘ 7  je 7. 12. 2016.

  • VŘ 17. Podpora práce lektorů na školách ve Slovenské republice

z dárcovského fondu „Najdilektora.cz“

Soubor vyhlášení VŘ 17.            PDF ke stažení,

Uzávěrka  příjmu přihlášek VŘ 17  je 16. 12. 2016.

  • Přihlášky do VŘ 7. i  VŘ 17  jsou  na adrese www.f-nadace-granty.cz
  • Podpůrné sobory:
    • Manuál k systému Grantys:
    • Videozáznam webináře podávání žádostí: Video-LINK
  • GRANT 10. Podpora vzdělávání

Grant otevřeného dárcovského fondu „Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů“ je určen pro učitele nebo lektory, kteří chtějí vyučovat nebo přednášet etickou výchovu a preventivní programy na školách.  Vzdělání, která je možné grantem financovat jsou  Kurz 250 a 40 h pro výuku etické výchovy a Kurz 40 a 80 h pro lektory preventivních programů. Příjem žádostí tohoto grantu je průběžný.

Soubor vyhlášení  G 10. PDF ke stažení

Soubor přihlášky do G 10.  DOCX ke stažení

Společné dokumenty:

•  Soubor obvyklých otázek a odpovědí FAQ.pdf  ke stažení verze 17. 5. 2016

Jan Kuklínek v Ostravě dne 5. 12. 2016