Czech English

Granty 2019/20

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlásila výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

Pokud u některého výběrového řízení není zveřejněn soubor vyhlášení – můžete získat orientační informace ve vyhlášení z předchozího roku –  Granty 2018-19

VŘ jsou určena pro rok 2019 a probíhají v následujících oblastech:

 

Evangelizační materiály

Nákup a výroba evangelizačních materiálů, propagace evangelizačních akcí tiskovými materiály, na internetu a sociálních sítích.

Uzávěrka grantů 1. 5. 2019, 1. 11. 2019

Soubor vyhlášení: bude doplněn nejpozději 2 měsíce před uzávěrkou grantu

 

Práce křesťanských lektorů na školách v ČR

Z dárcovských fondů Nová generace na dobré cestě (NGNDC) a Najdilektora.cz (N.CZ) jsou podporovány programy: Preventivní a etické * Série Duchovní dědictví * O Bibli * následná činnost ve spolupráci s místní církví.

Uzávěrka grantu NGNDC: 30. 6. 2019

Uzávěrka grantu N.CZ, N.CZ+: 1. 7. 2019, 1. 11. 2019

Soubor vyhlášení: bude doplněn nejpozději 2 měsíce před uzávěrkou grantu

 

Vzdělávání křesťanských učitelů a lektorů

Pro primární prevenci, etickou výchovu, mentoring a duchovní vliv ve školách.

Průběžný grant

Soubor vyhlášení: V10_2017GRANT_vzdelavani.pdf

 

Práce křesťanských lektorů na školách na Slovensku

Z dárcovského fondu „Najdilektora.sk“ (N.SK) a Nová generace na dobré cestě (NGNDC)

Uzávěrka grantu NGNDC: 30. 6. 2019

Uzávěrka grantů N.SK, N.SK+: 1. 7. 2019, 1. 11. 2019

Soubor vyhlášení VŘ 17: bude doplněno nejpozději 2 měsíce před uzávěrkou grantu

 

Mentorský program pro výchovu nových vedoucích/lektorů

Z dárcovského fondu „Strategický nadační fond“

Soubor vyhlášení VŘ 102: VR 2018-19 Vyhlášení mentoringu

Uzávěrka grantů pro účastníky Mentees je:  1. 6. a 30. 9. 2019

Uzávěrka grantů pro Mentory 28. 2. 2019

Seznam mentorů k výběru pro mentee