Czech English

Granty 2019/20

Nesení „Dobré zprávy“ českému národu

F-nadace vyhlásila výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

Pokud u některého výběrového řízení není zveřejněn soubor vyhlášení – můžete získat orientační informace ve vyhlášení z předchozího roku –  Granty 2018-19

VŘ jsou určena pro rok 2019 a probíhají v následujících oblastech:

 

Práce křesťanských lektorů na školách v ČR

Z dárcovských fondů Nová generace na dobré cestě (NGNDC) a Najdilektora.cz (N.CZ) jsou podporovány programy: Preventivní a etické * Série Duchovní dědictví * O Bibli * následná činnost ve spolupráci s místní církví.

Uzávěrka grantu NGNDC: 30. 6. 2019

Uzávěrka grantu N.CZ, N.CZ+: 1. 7. 2019, 1. 11. 2019

Soubor vyhlášení: bude doplněn nejpozději 2 měsíce před uzávěrkou grantu

 

Vzdělávání křesťanských učitelů a lektorů

Pro primární prevenci, etickou výchovu, mentoring a duchovní vliv ve školách.

Průběžný grant

Soubor vyhlášení: V10_2019 GRANT_vzdelavani

 

Práce křesťanských lektorů na školách na Slovensku

Z dárcovského fondu „Najdilektora.sk“ (N.SK) a Nová generace na dobré cestě (NGNDC)

Uzávěrka grantu NGNDC: 30. 6. 2019

Uzávěrka grantů N.SK, N.SK+: 1. 7. 2019, 1. 11. 2019

Soubor vyhlášení VŘ 17: bude doplněno nejpozději 2 měsíce před uzávěrkou grantu

 

Mentorský program pro výchovu nových vedoucích/lektorů

Z dárcovského fondu „Strategický nadační fond“

Soubor vyhlášení VŘ 102:  VR 2019-20 Vyhlášení mentoringu

Uzávěrka grantů pro účastníky Mentees je: 1. 6. a 30. 9. 2019

Uzávěrka grantů pro Mentory: 28. 2. 2019

Seznam mentorů k výběru pro mentee

Vzor plánu osobního rozvoje


Evangelizační materiály

Omlouváme se, ale podávání žádostí do fondu Evangelizačních materiálů bylo dočasně pozastaveno. Další termín spuštění nové grantové výzvy je očekáván ve 2. pololetí roku 2019. Děkujeme za pochopení.

Aktualizace dne 19. 2. 2019