Czech English

Rozvoj skupin Nové generace

Co je Rozvoj skupin Nové generace?

  • Prezentování evangelia na každé škole a univerzitě v ČR
  • Aktivní zapojení studentů
  • Distribuce Biblí NG
  • Adoptování škol místními církvemi
  • www.novagenerace.com

 

Účel fondu:

Vaším darem umožníte šíření evangelia mezi mladými lidmi přímo na školách.

V rámci fondu je možné podpořit koordinátory Nové generace, kteří působí na různých místech v České republice:

 

Bankovní účet 2400083780/2010, variabilní symboly:


  • 6401 koordinátor Daniel Kunášek – Čechy
  • 6402 koordinátorka Ester Pluskalová – Morava
  • 6403 koordinátor Pavel Pospíšil – Morava
  • 6404 vedoucí kanceláře NG pro Českou republiku (Kristýna Pospíšilová)
  • 6400 – pro dary na zdvojování