Czech English

Vzdělávání učitelů

Dárcovský fond „Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů“

Účel fondu:

•     podporovat vzdělávání křesťanských učitelů, kteří jsou registrovaní v síti křesťanských učitelů (SKU)

•     financovat vzdělávací materiály s cílem rozšiřování křesťanského vlivu ve školách

 

Granty z fondu:

Je otevřeno průběžné přihlašování pro získání finančního příspěvkku na absolvování 250 a 40 hodinového kursu Etické výchovy.  Přihláška ke  grantu a podmínky vyhlášení jsou dostupné v aktuálních výběrových řízeních – zde.


Zdroje financování fondu a zdvojování:

•     Osobní nebo firemní dary.

•     Osobní nebo firemní dary pro zdvojování.

•     Dary do fondu budou zdvojovány.

•     Zdrojem zdvojování jsou dary poskytnuté podle závazku větších dárců a prostředky F-nadace. Zdvojování bude realizováno do vyčerpání prostředků pro zdvojování.

•     Administrace a správa fondu jsou financovány z prostředků F-nadace ->na podporu učitelů je použito 200% darů.

Číslo účtu a variabilní symboly:

č.ú.: 240 00 83 780 / 2010 (Fio banka, a.s.),

Variabilní symboly:

VS: 101 – Vzdělávání učitelů – dary pro zdvojování běžných darů

VS: 102 – Vzdělávání učitelů – běžné dary dárců

VS: 103 – Finanční podíl účastníka v podporovaném vzdělávacím programu