Czech English

Základní dokumenty

statut F-nadace (30.4.2009)                            PDF formát

pravidla poskytování nadačních příspěvků        PDF formát

pravidla pro snížení daňového základu Daně z příjmů