5. místo v žebříčku nefiremních nadací

F-nadace pomáhá dárcům již 25 let podporovat evangelizační aktivity, které nesou ovoce. Za rok 2018 se v žebříčku nefiremních nadací a fondů F-nadace umístila na 5. místě(1) s objemem 62 603 275 Kč rozdělených nadačních příspěvků. V žebříčku TOP 10 firemních i nefiremních nadací a fondů se umístila na krásném 9. místě(2).

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez štědrosti a podpory našich dárců, kterým chceme srdečně poděkovat za projevenou důvěru.

Umístění je pro nás zároveň značný závazek, abychom nadále poskytovali služby, které budou kvalitní a smysluplné.

5. místo F-nadace v žebříčku TOP 100 nefiremních nadací, zdroj: https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/zebricky-nefiremnich-nadaci-a-fondu.html

 

Výroční zpráva 2018

Pro více informací Vám k přečtení doporučujeme dokument Výroční zpráva F-nadace za rok 2018, ve kterém jsou uvedeny detaily o přijatých darech a vyplacených nadačních příspěvcích.

 

[1] https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/zebricky-nefiremnich-nadaci-a-fondu.html

[2] https://www.donorsforum.cz/zebricky-pruzkumy/top-100-nadaci-a-fondu.html#

 

Facebook