Bílá místa

Bílá místa

Fond je zřízen za účelem rozvoje etických a duchovních principů založených na křesťanských hodnotách, 
a to především pomocí aktivit na místech, kde zatím nejsou nebo je jich málo. Fond podporuje zejména zakladatele sborů, nově založené sbory nebo sbory vysílající služebníky k založení nového sboru. 

 

Podpořte – Bílá místa

Bankovní účet: 2901990602/2010, variabilní symbol: 19