Sbírky duchovní dědictví

Labyrint světa a ráj srdce

V listopadu roku 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Pro tuto příležitost tvoříme animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce. Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem - a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor - Jan Amos Komenský - se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 tvoří sérii 26. pětiminutových animovaných epizod. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách). Podpořte, prosím, vznikající dílo finančním darem a modlitbou. Od podzimu 2020 bude seriál vysílán Českou televizí a věříme, že přinese nejen odkaz Komenského, ale především mocné evangelium, které má moc spasit lidské duše.

Číslo účtu F-nadace, na kterém můžete projekt podporovat: 2401115713 / 2010 | VS: 107

Více informací najdete na tomto odkaze: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi/labyrint

Komenský 2020

Dlouho připravovaný projekt Komenský 2020 se již úspěšně realizuje ve školách.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. Století? Cílem projektu Komenský 2020 je připomenout Komenského vizi našemu národu, mladé lidi, zve aby  vymysleli a uskutečnili vlastní osobité projekty v 7 oblastech “věcí lidských”: Rodina, Vláda, Víra, Umění, Média, Podnikavost a Vzdělanost.

Aby možnosti tohoto projektu využili i místní církve – jsou připravování poradci projektu. Sbírka na proškolení 200 poradců projektu probíhá do 15. 2. 2020 kdy začínají Dny Komenského (http://situcitelu.cz/2019/12/23/dny-komenskeho-2020/). U této sbírky probíhá zdvojování – Váš dar v prospěch projektu bude zdvojnásoben.

Pomůžete získat potřebné finance na uskutečnění školení a vybavení poradců materiály?

Možnost on-line podpory, stav sbírky a více informací najdete na tomto odkaze: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi/komensky-2020

5. místo v žebříčku nefiremních nadací

F-nadace pomáhá dárcům již 25 let podporovat evangelizační aktivity, které nesou ovoce. Za rok 2018 se v žebříčku nefiremních nadací a fondů F-nadace umístila na 5. místě(1) s objemem 62 603 275 Kč rozdělených nadačních příspěvků. V žebříčku TOP 10 firemních i nefiremních nadací a fondů se umístila na krásném 9. místě(2).

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez štědrosti a podpory našich dárců, kterým chceme srdečně poděkovat za projevenou důvěru.

Umístění je pro nás zároveň značný závazek, abychom nadále poskytovali služby, které budou kvalitní a smysluplné.

5. místo F-nadace v žebříčku TOP 100 nefiremních nadací, zdroj: https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/zebricky-nefiremnich-nadaci-a-fondu.html

 

Výroční zpráva 2018

Pro více informací Vám k přečtení doporučujeme dokument Výroční zpráva F-nadace za rok 2018, ve kterém jsou uvedeny detaily o přijatých darech a vyplacených nadačních příspěvcích.

 

[1] https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/zebricky-nefiremnich-nadaci-a-fondu.html

[2] https://www.donorsforum.cz/zebricky-pruzkumy/top-100-nadaci-a-fondu.html#

 

Nehemiáš 2020

Na webu Nehemias.cz jsme vyhlásili přihlašování projektů a potřeb jednotlivců, církví a křesťanských organizací, které letos nebo v dalším roce chtějí založit crowdfundingovou kampaň a získat tak potřebné finanční zdroje na své záměry.

Budeme velmi rádi, pokud budete web Nehemias.cz sdílet s vedoucími své církve nebo ostatními křesťany, které osobně znáte. Pokud víte o někom konkrétním, kdo shání nebo by mohl shánět na svůj záměr peníze, odkažte jej na web Nehemiáše, aby se na něm přihlásil.

F-nadace má za cíl, aby v České a Slovenské republice mohly vzniknout nové křesťanské projekty, rozvinuly se ty již fungující a naplňovaly se potřeby církví a křesťanských organizací, jejichž finanční možnosti naplnění brání.

Prostředkem realizace této vize je štědrost nás křesťanů a crowdfundingový portál, na kterém můžeme křesťanské projekty a potřeby podpořit. Nehemiáš má být svým webovým prostředím podobný již zaběhlým crowdfundingovým portálům, které již možná znáte. Jako příklad uvádíme níže obrázek portálu Startovac.cz.

Startovač, crowdfundingový portál

Webový portál umožní, že si na něm založíte jako jednotlivec, církev či křesťanská organizace crowdfundingovou kampaň, díky které se budete moci pokusit vybrat potřebnou částku. Zároveň některé projekty, založené na tomto portále, mohou být pro nás jednotlivce povzbuzením. Můžeme díky těmto kampaním vědět, co se v křesťanském prostředí aktuálně děje. Můžeme se inspirovat pro naší vlastní kampaň. A to nejlepší, můžeme se na ostatních sbírkách moci osobně podílet financemi, dobrovolnickou prací či sdílením s ostatními sourozenci v Kristu.

Během roku 2020 má F-nadace v úmyslu vytvořit svůj vlastní křesťanský crowdfundingový portál. To je však výzvou z hlediska času, úsilí i financí, které je k tomu nutno vynaložit. Budeme moc rádi, když se za nás v této věci budete modlit a web Nehemiáše sdílet.

Děkujeme za Vaší podporu, modlitby a sdílení Nehemiáše,

Tým F-nadace.

Web F-nadace 2.0

V polovině června letošního roku jsme zasadili do zahrady internetu nový web F-nadace.cz. Cílem bylo vytvořit moderní webové prostředí, které Vám poskytne potřebné aktuální informace a zároveň, které budete mít kdykoli rychle po ruce. S tím souvisí změna technologie programu webu a jeho nové funkce, které, jak doufáme, Vás mohou mile překvapit. Chceme, aby Vám web sloužil, co možná nejlépe. Proto budeme rádi i za zpětnou vazbu.  Co je díky nové technologii a funkcím webu nyní možné?

1. Responzivní zobrazení webu​

Obsah webu lze esteticky zobrazovat na PC, notebooku, ale také mobilních zařízeních a tabletech. Web se přizpůsobuje jakékoli standardní šířce a poměru stran nehledě na typu zařízení, které v danou chvíli používáte.

2. Web jako lokální aplikace

Web lze nově uložit jako aplikaci do PC, tabletu a mobilu, kde se na ploše daného zařízení zobrazí jeho ikona. Po kliknutí na ikonu se zobrazí web jako samostatné okno aplikace mimo internetový prohlížeč. Při zapnutí této lokální aplikace F-nadace je však nutné být připojen k internetu, chcete-li mít k dispozici aktualizovaný obsah webu. Nyní pro Vás může přijít zklamání. Tato funkce nelze provést skrze jiný prohlížeč, než-li Google Chrome. Pokud používáte jiný prohlížeč, s touto novou funkcí, mít web jako aplikaci na ploše jakéhokoli zařízení, se bohužel rovnou rozlučte anebo, přejděte a nainstalujte si tento prohlížeč Stáhnout Google Chrome.

3. Odběr dobrých novinek

Web Vám nyní umožňuje být s námi v kontaktu přihlášením se k odběru Dobrého zpravodaje a upozorněním na novinky push-up notifikací. Naším cílem je, abychom Vám dodávali hodnotný obsah, který Vás povzbudí, inspiruje, pohne k dobré činnosti a štědrosti. Ať už chcete darovat finance anebo tvořit pro království Pána Ježíše projekt ve vaší církvi nebo křesťanské organizaci, F-nadace a její Dobrý zpravodaj jsou tu, aby Vás ve vašem úsilí podpořili. Kdykoli, v průběhu odběru novinek, se můžete samozřejmě odhlásit.

Jakým způsobe budeme ve spojení, si můžete vybrat z těchto možností:

a) E-mailem dostanete 3-6x do roka Dobrý zpravodaj, který bude krátký a výstižný s možností prokliku odkazem na detail informace. Jedná se newsletter plný dobrých zpráv, novinek, inspirativních článků, informací o nadaci a vypsaných výzvách

b) Push-up notifikací dostanete 1-2x měsíčně oznámení na nový článek vyskakovacím oknem v prohlížeči mobilu nebo počítače. Notifikace bude krátká a přijde nečekaně ve chvíli publikování článku

1. Pomocí dialogového (vyskakovacího) okna.

Nofitikace push-up okno

2. Přihlášením pomocí ikony zvonku dole v pravém rohu webu

Notifikace push-up zvonek

c) Uložením webu jako lokální aplikace do mobilu nebo tabletu dostanete 1-2x měsíčně oznámení na nový článek, podobně jako u push-up notifikace.

Máte nějaký dotaz nebo připomínku?

Napište prosím správci webu na emailovou adresu: david.dobrovolny@f-nadace.cz