Elementor #8137

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel.
Vedení školy o tom většinou neví.

Zdroj: http://www.prevence-info.cz/vyzkum/narodni-vyzkum-kybersikany-ceskych-ucitelu

NÁRODNÍ VÝZKUM KYBERŠIKANY ČESKÝCH UČITELŮ

Datum publikování:

17. červen 2016

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel. Vedení školy o tom většinou neví

Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji odehrávají na sociálních sítích. Mezi další „útočící“ nástroje patří mobilní telefony, e-mail, veřejný chat a www stránky. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převládají, jak dlouho trvají a jaký mají na učitele dopad. Odborníky z pedagogické fakulty také zajímalo, jak učitelé krizové situace řeší a kdo jsou pachatelé útoků.

„Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů (6,19 % v posledních 12 měsících a 14,68 % dříve než v posledních 12 měsících. Mezi nejčastější formy incidentů patřily verbální útoky realizované prostřednictvím mobilního telefonu či internetu a obtěžování prostřednictvím prozvánění. Výzkum zachytil také vyhrožování učiteli či jeho zastrašování, případně šíření ponižující či zesměšňující fotografie,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký.

Kyberšikanu jako vážnou formu kybernetické agrese zažívá 181 učitelů z 5 136 oslovených.

Z výsledků výzkumu je patrné, že převažují útoky krátkodobé, které se uskutečnily v průběhu jednoho týdne (456 incidentů z 1 062 trvaly týden a dále nepokračovaly), dlouhodobé útoky jsou spíše výjimečné. Kybernetické útoky na učitele se nejčastěji staly v prostředí sociálních sítí, mezi další nástroje využité k útoku patřily mobilní telefony, e-mail, veřejný chat a www stránky. „Ne každý kybernetický incident, který učitelé zažívají, lze považovat za kyberšikanu – ta probíhá opakovaně, delší dobu, je intenzivní a má na oběť prokazatelný dopad. Na základě výzkumu lze prohlásit, že skutečnou kyberšikanu v posledních 12 měsících zažilo 3,52 % učitelů, tedy 181 z 5 136 respondentů,“ doplnil Kopecký.

Pachatelé: nejen studenti, ale i rodiče nebo kolegové

Kdo patří mezi nejčastější pachatele kyberšikany? V téměř 40 % případů byli pachateli žáci ze školy (34,92 % byli žáci, které oběť zná a učí). Nezanedbatelné není ani procento, kdy se agresorem stávají rodiče žáka, podle výsledků jde o osm procent případů. Alarmující je, že ve čtvrtině případů se pachatele útoku nepodařilo vůbec odhalit – nebyl tedy potrestán (24,42 %). „Děti jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale i učitelé. Bohužel si nedokážou uvědomit všechna rizika nebo důsledky svého chování,“ komentoval výzkum Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů O2 Czech Republic. Výzkum rovněž hledal odpovědi na to, kdo o kybernetickém útoku či kyberšikaně učitele věděl. V 31,9 % o útoku věděli – dle slov obětí – jejich kolegové (učitelé, vychovatelé). Oproti tomu vedení školy bylo informováno pouze v 15 % případů. Znamená to, že nadřízení a vedoucí pracoviště tak často o kyberšikaně nejsou informováni.

Více informací je dostupných na adrese: http://www.prevence-info.cz/vyzkum/narodni-vyzkum-kybersikany-ceskych-ucitelu

Sbírky duchovní dědictví

Labyrint světa a ráj srdce

V listopadu roku 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Pro tuto příležitost tvoříme animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce. Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem – a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor – Jan Amos Komenský – se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 tvoří sérii 26. pětiminutových animovaných epizod. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách). Podpořte, prosím, vznikající dílo finančním darem a modlitbou. Od podzimu 2020 bude seriál vysílán Českou televizí a věříme, že přinese nejen odkaz Komenského, ale především mocné evangelium, které má moc spasit lidské duše.

Číslo účtu F-nadace, na kterém můžete projekt podporovat: 2401115713 / 2010 | VS: 107

Více informací najdete na tomto odkaze: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi/labyrint

Komenský 2020

Dlouho připravovaný projekt Komenský 2020 se již úspěšně realizuje ve školách.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. Století? Cílem projektu Komenský 2020 je připomenout Komenského vizi našemu národu, mladé lidi, zve aby  vymysleli a uskutečnili vlastní osobité projekty v 7 oblastech “věcí lidských”: Rodina, Vláda, Víra, Umění, Média, Podnikavost a Vzdělanost.

Aby možnosti tohoto projektu využili i místní církve – jsou připravování poradci projektu. Sbírka na proškolení 200 poradců projektu probíhá do 15. 2. 2020 kdy začínají Dny Komenského (http://situcitelu.cz/2019/12/23/dny-komenskeho-2020/). U této sbírky probíhá zdvojování – Váš dar v prospěch projektu bude zdvojnásoben.

Pomůžete získat potřebné finance na uskutečnění školení a vybavení poradců materiály?

Možnost on-line podpory, stav sbírky a více informací najdete na tomto odkaze: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi/komensky-2020

5. místo v žebříčku nefiremních nadací

F-nadace pomáhá dárcům již 25 let podporovat evangelizační aktivity, které nesou ovoce. Za rok 2018 se v žebříčku nefiremních nadací a fondů F-nadace umístila na 5. místě(1) s objemem 62 603 275 Kč rozdělených nadačních příspěvků. V žebříčku TOP 10 firemních i nefiremních nadací a fondů se umístila na krásném 9. místě(2).

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez štědrosti a podpory našich dárců, kterým chceme srdečně poděkovat za projevenou důvěru.

Umístění je pro nás zároveň značný závazek, abychom nadále poskytovali služby, které budou kvalitní a smysluplné.

5. místo F-nadace v žebříčku TOP 100 nefiremních nadací, zdroj: https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/zebricky-nefiremnich-nadaci-a-fondu.html

 

Výroční zpráva 2018

Pro více informací Vám k přečtení doporučujeme dokument Výroční zpráva F-nadace za rok 2018, ve kterém jsou uvedeny detaily o přijatých darech a vyplacených nadačních příspěvcích.

 

[1] https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/zebricky-nefiremnich-nadaci-a-fondu.html

[2] https://www.donorsforum.cz/zebricky-pruzkumy/top-100-nadaci-a-fondu.html#

 

Facebook

Nehemiáš 2020

Na webu Nehemias.cz jsme vyhlásili přihlašování projektů a potřeb jednotlivců, církví a křesťanských organizací, které letos nebo v dalším roce chtějí založit crowdfundingovou kampaň a získat tak potřebné finanční zdroje na své záměry.

Budeme velmi rádi, pokud budete web Nehemias.cz sdílet s vedoucími své církve nebo ostatními křesťany, které osobně znáte. Pokud víte o někom konkrétním, kdo shání nebo by mohl shánět na svůj záměr peníze, odkažte jej na web Nehemiáše, aby se na něm přihlásil.

F-nadace má za cíl, aby v České a Slovenské republice mohly vzniknout nové křesťanské projekty, rozvinuly se ty již fungující a naplňovaly se potřeby církví a křesťanských organizací, jejichž finanční možnosti naplnění brání.

Prostředkem realizace této vize je štědrost nás křesťanů a crowdfundingový portál, na kterém můžeme křesťanské projekty a potřeby podpořit. Nehemiáš má být svým webovým prostředím podobný již zaběhlým crowdfundingovým portálům, které již možná znáte. Jako příklad uvádíme níže obrázek portálu Startovac.cz.

Startovač, crowdfundingový portál

Webový portál umožní, že si na něm založíte jako jednotlivec, církev či křesťanská organizace crowdfundingovou kampaň, díky které se budete moci pokusit vybrat potřebnou částku. Zároveň některé projekty, založené na tomto portále, mohou být pro nás jednotlivce povzbuzením. Můžeme díky těmto kampaním vědět, co se v křesťanském prostředí aktuálně děje. Můžeme se inspirovat pro naší vlastní kampaň. A to nejlepší, můžeme se na ostatních sbírkách moci osobně podílet financemi, dobrovolnickou prací či sdílením s ostatními sourozenci v Kristu.

Během roku 2020 má F-nadace v úmyslu vytvořit svůj vlastní křesťanský crowdfundingový portál. To je však výzvou z hlediska času, úsilí i financí, které je k tomu nutno vynaložit. Budeme moc rádi, když se za nás v této věci budete modlit a web Nehemiáše sdílet.

Děkujeme za Vaší podporu, modlitby a sdílení Nehemiáše,

Tým F-nadace.