Dům modliteb Hnízdo

Spolek Hnízdo založil na počátku roku 2022 Dům modliteb v Jiřicích na Vysočině. Cílem Domu modliteb je zajišťovat nepřetržité chvály a modlitby za českou zemi a národ. Spolek Hnízdo shromažďuje několik desítek lidí z různých křesťanských denominací a vytváří prostředí pro komunitní setkávání křesťanů k modlitbám, chválám, společenství a vzdělávání. Součástí vize Domu modliteb je také služba vnitřního uzdravení. V současné době máme několik služebníků na poloviční úvazek, ale směřujeme k tomu, abychom měli možnost uvolnit misionáře chval a modliteb na plný úvazek.

 

DARUJTE

Podpořte naši službu a pomozte tak rozvinout modlitební hnutí v České republice!

Číslo účtu 2901990602/2010

Jednotlivé VS pro služebníky modliteb, chval a uctívání : 

Jan Fousek VS 281613, Martin Kunesch VS 281711, Lenka Jakešová VS 281415, Eva a David Loulovi VS 284072

Služba vnitřního uzdravení VS 281212

Vzdělávání služebníků v oblasti chval a přímluvné modlitby VS 281918

Rekonstrukce, provoz a služba komunitního Domu modliteb VS 281722

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!