Evangelista Zdeněk Uhlík

Evangelista Zdeněk Uhlík

Podpořením Zdenka mu pomůžete se přiblížit k cílům jeho služby: Zdeněk touží vidět, jak se národ český navrací ke Kristu. Věnuje maximální čas modlitbě a přípravě na službu, slouží slovem a modlitbou k budování sborů, vede semináře v oblasti evangelizace, uzdravení a vysvobození, rozvíjí své obdarování v této službě, buduje (chce vybudovat) tým zkušených služebníků v této oblasti, touží odpovědět na co nejvíce pozvání ze sborů.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.uhlikovi.cz/cs/.

Jak Vaše peníze pomáhají?

Šíření evangelia v České republice skrze osobní svědectví Zdenka Uhlíka.

Tato služba již zasáhla okolo 150 církví různých denominací v celé České republice.

Dary v roce 2020: 391 480 Kč

 

Podpořte – Evangelista Zdeněk Uhlík

Váš dar umožní rozšíření evangelia v České republice.

Bankovní účet: 2400083780 / 2010 Variabilní symbol 1101