Fire production

Fire Production

Fond je zřízen za účelem evangelizace na Slovensku. Podporuje tým mladých evangelistů a misionářů, kteří se vydali neprošlapanou cestou a svérázným a neotřelým způsobem oslovovují mladou generace evangeliem. Fond podporuje zejména jednotlivé členy FIRE teamu popř. celý tým a jeho činnost. 

 

Podpořte – Fire Production

Podpořit je můžete zasláním libovolné částky na bankovní účet: 2400083780/2010, pod variabilním symbolem 2400

Informace o jejich evangelizaci a aktivitách na Slovensku naleznete zde: