Jana Řezníčková

O lektorce

Pracovala 8 let jako učitelka 1. stupně ZŠ. Krátce jako metodik prevence. Od roku 2013 do roku 2020 se v plzeňském kraji s nadšením věnovala výuce preventivních programů Moje cesta na svět. V roce 2020 se podílela na tvorbě nových metodik v projektu Úcta k životu, který se zaměřuje na upevňování hodnot a postojů a inspiruje se dílem Jana Amose Komenského Všenáprava věcí lidských.
V současné době pracuje v organizaci KAM, z.s. v rámci komplexního programu Úcta k životu.

Organizace

KAM, z.s.

Programy a působnost lektora

Podpořte Janu Řezníčkovou

Sbírku realizuje Křesťanská akademie mladých, z.s.

Bankovní účet 52523663/2010 a variabilní symbol xxx