Joel Blowers

Joel Blowers

Darovat hned

Koordinátor o sobě:

Jsem Joel, je mi 20 let a teď studuji teologii a misii na For Mission College v Malenovicích. Jsem členem AC – KC Naděje v Bučovicích a když jsem jednou jel na jeden křesťanský festival, narazil jsem na stánek Nové Generace. Hodně se mi líbila jejich práce a když Bůh viděl že jsem se pořád nerozhodl, tak mi ještě potvrdil že se mám k NG přidat. Na střední škole jsme, spolu s mojí sestrou, založili skupinku a Bůh si nás mocně používal k proměně lidských životů. Měli jsme velkou podporu z mého sboru a z NG Olomouc, se kterými jsme začali blíže spolupracovat. Dva roky jsem tuto skupinku vedl a letos se přesouvám do Olomouce. Organizujeme outreach Coffee-to-go, kdy rozdáváme studentům kávu a čaj a zveme je na akce, a každý týden máme studentskou bohoslužbu či akci. Následující tři roky věnuji jeden den v týdnu NG, účastním se akcí a mezitím pomáhám s během NG centra.

Podpořte – Joel Blowers

Bankovní účet 2400083780 / 2010 variabilní symbol 6407

Další koordinátoři