Komenský 2020

Komenský 2020

Komenský však toto své dílo o nápravě lidských nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. Století?

Naplnit Komenského vizi nabízíme mladým lidem – vymyslet a uskutečnit vlastní osobité projekty v 7 oblastech “věcí lidských”: Rodina, Vláda, Víra, Umění, Média, Podnikavost a Vzdělanost.

Komenský věřil Bohu, že změna člověka a společnosti je možná. Po celý život si i přes těžké životní zkoušky udržel naději do budoucnosti. Základním předpokladem pro obnovu bylo začít od jedince a směřovat přes rodiny, školy k celým národům. K nápravě je třeba vědět, chtít a moci (scire, velle, posse) – změna se tedy musí týkat nejen rozumu, ale i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu, nebo-li obnovení toho, čemu Komenský říkal „nexus hypostaticus“ – bytostné spojení se Stvořitelem. Člověku 21. století může tento rozměr nápravného díla znít cize, ale Komenský ho považuje za první klíč pro obnovu věcí lidských.

Jak Vaše peníze pomáhají?

Díky Vašemu daru se bude moci uskutečnit projekt Komenský 2020, který zahrnuje následující aktivity.

 1. Vznik a využití interaktivní knihy
  Kniha zprostředkovává Komenského myšlenky a podporuje vzdělávací program pro školy. V něm se pomocí zajímavých aktivit a diskuze žáci dozví o Komenského životě a budou mít možnost přemýšlet nad nejhlubšími lidskými touhami.

 2. Projekt do škol
  V rámci projektu je vyškoleno přes 50 lektorů po celé ČR, kteří prostřednictvím vzdělávacích programů pro základní a střední školy – tzv. lektorských interaktivních dílen, seznamují žáky a studenty zábavnou, praktickou formou s životem a ústředními myšlenkami Komenského.

Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomohli získat 225 718 Kč, abychom mohli projekt dostat do 500 českých škol.

Váš dar umožní získání prostředků pro:

 • vyškolení poradců projektu, kteří pomáhají skupinám realizovat jejich Projekty proměny (PROPRO). 
 • sada materiálů zdarma pro poradce k projektu a tím zapříčiněná propagace projektu
 • seznámení veřejnosti s duchovním odkazem J.A.K (Pořádání Veřejných čtení To nejlepší z Komenského, výstav, přednášek, mediální články a pořady na webu v televizi a rozhlase.)

Více o projektu

Pro další informace, navštivte web komensky2020.cz, který zpřístupňuje Interaktivní knihu, videa a další zdroje k projektu.

Úspěchy projektu

 • Vydali jsme Knihu citátů: To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských (http://www.ceskestudny.cz/shop/knihy/to-nejlepsi-z-komenskeho-obecne-porady/)
 • Vytvořili jsme metodické materiály pro základní i střední školy, proškolili 70 lektorů a učitelů.
 • Do března 2021 celkem 37 850 návštěvníků 2 600 hodin sledovalo videa Interaktivní knihy a další videa YouTube kanálu
 • Do projektu se zapojilo 250 škol, program o Komenském zakusilo 6000 studentů a 14 Projektů proměny postoupilo do soutěže (https://komensky2020.cz/verejne-hlasovani/)
 • Bylo poskytnuto 270 výstav Komenského Timeline pro školy, knihovny, církve a další organizátory  a veřejná čtení proběhla na řadě míst, kvůli pandemii i v on-line podobě
 • Projekt si získal mnoho fanoušků na sociálních sítích YouTubeFacebooku i Instagramu.