Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdce

Ve filmu Labyrint světa a ráj srdce jde o alegorické putování poutníka a jeho průvodců labyrintem tohoto světa a konečné nalezení skutečného ráje v srdci skrze osobní vztah s Bohem. Záměrem filmu je využít popularitu osobnosti Komenského a předat jeho nadčasový odkaz. 

Jak Vaše peníze pomáhají?

Darovat hned

 

Tvorba 26 dílů pětiminutových filmů 

Výrobu bude zajišťovat firma FILM21, která tvořila videa v projektu Staleté kořeny. Každý díl zabere cca tři týdny výroby. V práci je obsaženo kreslení obrázků, animace, tvorba originální hudby, ruchů ke každému dílu a namluvení. Dialogy namluvili známí herci Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Časový plán pro výrobu je rozmezí od února 2019 do listopadu 2020.

Propagace filmu

Hledáme způsoby, jak rozšířit vzniklé dílo mezi co největší okruh diváků. Chceme navázat spolupráci s Českou televizí a nabídnout tento pořad k odvysílání. Po odvysílání v televizních programech počítáme s postupným zveřejňováním jednotlivých dílů na sociálních sítích YouTube a Facebooku, vždy jeden díl v jednom týdnu. Tím se zajistí narůstání odběratelů našeho kanálu a šíření filmu prostřednictvím sdílení. K organickému šíření chceme využít především křesťanskou komunitu v ČR a pak injektáže a doprovodné články a fotografie. Připravíme doprovodné vzdělávací hry a otázky.

Překlady do dalších jazyků

Dále v roce 2020 vytvoříme cizojazyčný dabing v několika jazycích, aby se Komenského poselství rozšířilo v zahraničí.

Možnost pozitivně ovlivnit mladou generaci

Ve spolupráci s probíhajícím projektem Komenský 2020 chceme nabídnout film školám a vytvořit účinnou synergii k hlubšímu zasažení mladé populace v ČR. Formou her a diskusí bude možné dílo využít i na dětských táborech, mládežnických setkáních, diskusních klubech a také jako doprovod k přednáškám o J. A. Komenském.

Podpora projektu – Labyrint světa a ráj srdce

Tento projekt není spolufinancován Evropskou Unií. Financování projektu budou zajišťovat především dárci z České republiky a pro cizojazyčný dabing uvažujeme o podpoře ze zahraničí.

Bankovní účet 2401115713 / 2010, variabilní symbol 107