Monika Mičulková

Kdo jsem

Glasgow je největší město Skotska, které se každoročně stává cílem až 17.000 zahraničních studentů a to především z Číny, Saudské Arábie, Pákistánu, Nigérie, Malaysie, Indie a USA.

Monika v rámci své služby s Friends International usiluje o to, aby tito studenti během svých studií měli možnost navázat přátelství s místními křesťany, kteří jim mohou poskytnout praktickou pomoc během jejich pobytu v Glasgow. Zahraniční studenti se tak zároveň mohou dozvědět o Ježíši a později, až se vrátí do svých rodných zemí o něm mohou říci i tam.

Cíle

 • přivítat zahraniční studenty v Glasgow
 • propojovat je s místními křesťany a poskytovat pohostinnost
 • sdílet evangelium

Plán do dalšího akademického roku:

 • podporovat místní sbor v přípravě a organizaci pravidelného programu pro zahraniční studenty
 • založit a rozvíjet službu zahraničním studentům na dvou univerzitách formou podpory křesťanských studentských spolků (Christian Union)
 • rozvíjet hostitelský program (Buddy Scheme) v online i kontaktní podobě
 • organizovat pravidelná školení dobrovolníků (na téma: mezikulturní rozdíly, komunikace s ne-rodilými mluvčími, čemu se vyhnout, jak lépe sdílet své svědectví aj.)
 • vzdělávat se skrze kurzy a semináře na téma přátelské a proklamační evangelizace
 • přivítat studenty v Glasgow a podpořit je během jejich pobytu zde
 • připravovat studenty na návrat domů a na zpětný kulturní šok
 • kromě pravidelných akcí připravovat jednorázové události (oslava Vánoc, Velikonoc), skrze které se studenti mohou dozvědět více o evropské kultuře a o křesťanství

Vybrání cílové částky umožní Monice pracovat se zahraničními studenty na plný úvazek v akademickém roce 2021/2022.

Možnost odebírat Moničin newsletter: http://eepurl.com/gHZ0RP

Organizace

Friends International https://www.friendsinternational.uk

Místo působení

Glasgow a okolí, Skotsko

Podpořte Moniku Edith Mičulkovou

Sbírku realizuje F-nadace

Bankovní účet 525236632010 | Variabilní symbol 1102