Monika Mičulková

Kdo jsem

Jmenuji se Monika Edith Mičulková a od září 2019 žiji v největším městě Skotska – Glasgow - kde se v rámci křesťanské charitativní organizace Friends International věnuji zahraničním studentům, kterých je zde více než 17,000.

Zahraniční studenti (nebo také “internationals”) jsou studenti z různých koutů světa, kteří se do Velké Británie přestěhovali za účelem studia, a to ať už formou krátkodobého pobytu podobného programu Erasmus, či dlouhodobého, tedy celého bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia.

Co dělám

Náplní mé práce je poskytování pohostinnosti a sdílení evangelia se zahraničními studenty a zároveň podpora křesťanských církví ve službě zahraničním studentům.

Většina aktivit v současné době probíhá v on-line formě skrze ZOOM. Díky tomu jsou tyto události otevřeny většímu počtu lidí i mimo Glasgow.

Služba zahraničním studentům

  • organizace *kavárny pro zahraniční studenty a vedení týmu dobrovolníků
  • vedení kurzu Objevování křesťanství, který trvá 8 týdnů (průměrně 10 účastníků na 1,5 hodiny týdně)
  • příprava a vedení individuálního studia Bible se studenty (studentské skupinky)
  • organizace kurzu Philip Project (jedná se o devítiměsíční biblický kurz zaměřený na kontextualizaci Bible a na literární žánry v Písmu); kurz navštěvuje průměrně 10 studentů
  • organizace “English corners” tedy anglických konverzací, které se konají každý týden
  • příprava studentů na návrat do jejich domovské kultury a podpora během jejich “zpětného kulturního šoku”

Služba církvím a dobrovolníkům

  • poskytování tréninku v oblasti mezikulturní evangelizační komunikace pro místní církve a dobrovolníky v Glasgow a okolí (jelikož kultura, ze které pocházíme, ovlivňuje naše chápání Bible a to, čemu při jejím čtení věnujeme nejvíce pozornosti)

Osobní vzdělávání

  • trénink a vzdělávání v oblasti mezikulturní komunikace a poradenství,
  • trénink rétoriky a veřejného projevu pro evangelizační vstupy na veřejných studentských akcích

Proč?

Představte si, že je vám 23 let a rodiče vás s vidinou lépe placených pracovních příležitostí do budoucna posílají na 3 roky studovat do země na druhém konci světa. Po náročném leč úspěšném vyřizování víz si můžete zvolit nové jméno. Proč? To zjistíte hned po příletu, kdy hraniční kontrola nedokáže správně přečíst ani vyhláskovat vaše křestní jméno. Vaše nové jméno je Xian Rui Mhang.
Všichni se zde oblékají úplně jinak! I přes vysoké teploty každý nosí dlouhé šaty a pokrývku hlavy, rovněž je důležité se před sluncem chránit parapletem. Je tedy zapotřebí pořídit si nový šatník.
Jazyk dané země jste se učil/a více než 5 let, ve třídě jste patřil/a vždy k těm nejlepším, přesto se vás při obchůzkách po úřadech na všechno musí ptát třikrát, a i tehdy ve snaze ono utrpení zkrátit již raději jen pokyvujete hlavou, usmíváte se a doufáte, že se Vás na nic dalšího nezeptají. 
V obchodech stěží naleznete potraviny, na které jste zvyklí, a když se již konečně něco tváří povědomě, stojí to až pětkrát více než doma!
Na univerzitě neznáte nikoho, jen od prvního dne víte, že nestíháte, a proto studiem trávíte 2/3 dne. Vzhledem k osmihodinovému časovým rozdílům voláte domů jen o víkendu... 

Toto by mohl být váš příběh, kdybyste se vydali studovat do země mimo svůj kulturní kontext.

Abych mohla ve své práci pokračovat i následující akademický rok, potřebuji získat finanční podporu ve výši  378 000,- Kč.

Organizace

Friends International https://www.friendsinternational.uk

Místo působení

Glasgow a okolí, Skotsko

Podpořte Moniku Edith Mičulkovou

Sbírku realizuje F-nadace

Bankovní účet 525236632010 | Variabilní symbol 1102