Miriam Paszová

O lektorce

 

Pracuji jako manažer vzdělávání Škola pro Život a jako lektor Duchovního dědictví na ZŠ a SŠ. Jedná se o oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty (jako je úcta, láska, odpuštění, pravda, svoboda). Koordinuji rovněž vzdělávací akce pro křesťanské lektory a učitele. Usiluji o to, aby mohli profesně růst a osobnostně se rozvíjet.

Organizace

Křesťanská akademie mladých, z.s.

Programy a působnost lektora

Podpořte Miriam Paszovou

Sbírku realizuje Křesťanská akademie mladých, z.s.

Bankovní účet 2200100734/2010 | Variabilní symbol: 7771321

Více informací