Fond se zaměřuje na podporu evangelisty Zdeňka Uhlíka a jeho rodiny, misionářek Moniky Mičulkové a Nikol Sekulové. Zdeněk Uhlík slouží zvěstováním evangelia ve spolupráci s církvemi, které ho pozvou. Monika Mičulková působí ve Skotsku a pracuje zejména se zahraničními studenty ze zemí Blízkého východu. Nikola Sekulová působí v Makedonii, kde mimo jiné pracuje s muslimskými student na univerzitě.

Dozvědět se více:

Fond Evangelizační materiály podporuje výrobu a distribuci evangelizačních materiálů církví a křesťanských organizací v České republice.

Dozvědět se více Darovat hned

Fond Misie v Africe podporuje misijní organizaci nesoucí stejné označení. Kristus pro všechny národy je evangelizační služba zaměřená na hlásání evangelia v Africe – „od Kapského města až po Káhiru.“ Cílem organizace je podpořit misijní práci Daniela Kolendy v Africe. Za shromážděné finance se tisknou evangelizační brožury „Teď, když jsem spasen“ pro lidi, kteří se po misijních akcích CfaN rozhodnou následovat Krista a připojit se k církvi.

Dozvědět se více Darovat hned

Dárcovský fond se zaměřuje na podporu skupin Nové generace. Nová generace je hnutí mladých křesťanů, kteří se setkávají ve svých školách (od vyšších ročníků základních škol až po univerzity) k modlitbám, evangelizaci a službě s cílem pozitivně změnit školní atmosféru a přinést křesťanské poselství svým spolužákům. Motto NG zní “moje škola = moje zodpovědnost”.

Podpora projektu

Váš dar umožní šíření evangelia mezi mladými lidmi přímo na školách.

Váš dar umožňuje:

  • Prezentování evangelia na každé škole a univerzitě v ČR
  • Aktivní zapojení studentů
  • Distribuce Biblí NG
  • Adoptování škol místními církvemi

Více o projektu

Vedoucím projektu Nové generace je Petr Rattay z Apoštolské církve Břeclav, koordinátorem skupin NG je Daniel Kunášek z Křesťanského společenství Kutná Hora.

Pro další informace, navštivte web http://novagenerace.com/

Fond se zaměřuje na podporu kurzů Alfa – celosvětově oblíbený způsob evangelizace, již přes 18  milionů lidí ve 167 zemích světa absolvovalo kurzy Alfa, v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo ve vězení.
Dozvědět se více Darovat hned

Dárcovský fond Šance pro budoucnost pod záštitou Armády spásy se zaměřuje na podporu dětí v předškolním věku, kteří žijí v romských osadách na Slovensku. Nemají šanci na budoucnost, a proto některým z nich chceme dát příležitost, věnujeme jim svůj čas,  poskytujeme vzdělání a vedeme je ke Kristu.

Dozvědět se více Darovat hned