NAJDILEKTORA PLUS

NAJDILEKTORA PLUS

Za pomoci lektorů jsou vzdělávací programy poskytovány na základních a středních školách. Programy jsou zaštítěné lektorskými organizacemi, které mají bohatou historii a certifikované programy. 

Fond NAJDILEKTORA PLUS je fondem, který spravuje F-nadace, a podporuje jak jednotlivé lektory, tak lektorské organizace a jejich práci.

Jak Vaše peníze pomáhají?

Lektoři mají širokou škálu programů, které nabízí. V současné době je v jejich portfoliu 19 programů s nejrůznějšími tématy.

 

Podpořte – NAJDILEKTORA PLUS

Díky Vašemu daru budou moci lektoři předávat mladým lidem dobré životní hodnoty, na kterých mohou začít stavět.

Bankovní účet 2400083714 / 2010, variabilní symbol 31