Nehemiáš 2020

Na webu Nehemias.cz jsme vyhlásili přihlašování projektů a potřeb jednotlivců, církví a křesťanských organizací, které letos nebo v dalším roce chtějí založit crowdfundingovou kampaň a získat tak potřebné finanční zdroje na své záměry.

Budeme velmi rádi, pokud budete web Nehemias.cz sdílet s vedoucími své církve nebo ostatními křesťany, které osobně znáte. Pokud víte o někom konkrétním, kdo shání nebo by mohl shánět na svůj záměr peníze, odkažte jej na web Nehemiáše, aby se na něm přihlásil.

F-nadace má za cíl, aby v České a Slovenské republice mohly vzniknout nové křesťanské projekty, rozvinuly se ty již fungující a naplňovaly se potřeby církví a křesťanských organizací, jejichž finanční možnosti naplnění brání.

Prostředkem realizace této vize je štědrost nás křesťanů a crowdfundingový portál, na kterém můžeme křesťanské projekty a potřeby podpořit. Nehemiáš má být svým webovým prostředím podobný již zaběhlým crowdfundingovým portálům, které již možná znáte. Jako příklad uvádíme níže obrázek portálu Startovac.cz.

Startovač, crowdfundingový portál

Webový portál umožní, že si na něm založíte jako jednotlivec, církev či křesťanská organizace crowdfundingovou kampaň, díky které se budete moci pokusit vybrat potřebnou částku. Zároveň některé projekty, založené na tomto portále, mohou být pro nás jednotlivce povzbuzením. Můžeme díky těmto kampaním vědět, co se v křesťanském prostředí aktuálně děje. Můžeme se inspirovat pro naší vlastní kampaň. A to nejlepší, můžeme se na ostatních sbírkách moci osobně podílet financemi, dobrovolnickou prací či sdílením s ostatními sourozenci v Kristu.

Během roku 2020 má F-nadace v úmyslu vytvořit svůj vlastní křesťanský crowdfundingový portál. To je však výzvou z hlediska času, úsilí i financí, které je k tomu nutno vynaložit. Budeme moc rádi, když se za nás v této věci budete modlit a web Nehemiáše sdílet.

Děkujeme za Vaší podporu, modlitby a sdílení Nehemiáše,

Tým F-nadace.