Nikol Sekulová

Kdo jsem

Jmenuji se Nikola Lucie Sekulová a již 4. rokem sloužím v hlavním městě Severní Makedonie, Skopje. Když mi bylo 20 let, odpověděla jsem na Boží povolání jít sloužit nevěřící mládeži v Makedonii. Do současné doby jsem se věnovala práci s mladými nevěřícími lidmi v rámci neziskové celosvětové organizace Young Life a od tohoto září se budu věnovat práci s mladými lidmi v rámci mého místního charismatického Evangelického sboru v Makedonii. Před třemi lety jsem byla součástí vzniku této charismatické církve a sloužila jsem v týmu vedení sboru a od roku 2018 sloužím jako vedoucí mládeže.

V Makedonii není obvyklé, aby existovaly organizované aktivity pro mladé, ať už v církvi, nebo mimo ní. Proto mým úkolem na další rok bude pomoci rozjet tuto službu.  Po 9. letech v misijní organizaci mi Pán Bůh položil na srdce misijní práci s mládeží v rámci místního sboru.

Cíle:

◉ vybudovat zdravou mládežnickou službu v církvi - evangelizace, učednictví, mentoring, vedení

◉ v rámci evangelizace učit církevní mládež mít srdce jak pro své nevěřící kamarády, tak i pro další nevěřící mladé lidi v Makedonii, skrze vztahy budovat důvěru a přátelství

◉ pořádat evangelizační tábory pro věřící studenty a učednické tábory pro věřící studenty

 

Co budu další rok dělat?

◉ sloužit v místním sboru, pomáhat s logistikou a organizováním aktivit

◉ sloužit v službě Kairos, což je služba, která pomáhá prakticky sociálně slabším lidem

◉ vést mládežnickou službu:

  • biblické skupinky
  • tábory
  • víkendovky
  • mládežnické bohoslužby
  • trénování vedoucích
  • budování vztahů s nevěřícími studenty mimo sbor

Vybrání cílové částky umožní Nikol další rok služby ve Skopje a podpoří mládežnicku službu v jejím místním sboru Evangelska Crkva Aerodrom.

Místo působení Nikol

Severní Makedonie, Skopje

Podpořte Nikolu Lucii Sekulovou

Sbírku realizuje F-nadace

Bankovní účet 525236632010 | Variabilní symbol 1103