Nikol Sekulová

Kdo jsem

Pracuji pod celostátní organizací YoungLife a věnuji se práci s mladými lidmi. Konkrétně se středoškolskými studenty, dětmi s postižením a muslimskými studenty na vysoké škole. Společně s týmem místních dobrovolných vedoucích se snažíme studentům naslouchat a vést k obnovení  křesťanských hodnot, které věříme, že vedou mladé lidi k jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a k rozvoji jejich osobnosti.

Ve Skopje neexistují volnočasové activity pro tuhle věkovou skupinu, a proto věřím, že skrze naše organizované a spontánní aktivity, jako jsou jazykové, outdoorové, sportovní, klubové i kreativní činnosti, přispíváme k realizaci potenciálům a darům studentů.

Když jsem byla v období hledání ve svých 16 letech, setkání s vedoucími v YoungLife a víry změnily můj život, a od té doby vnímám povolání sloužit mladým lidem.

Buďte i vy součástí změněných životů a svým darem přispějte na realizaci našich snů pro práci v Severní Makedonii.

Organizace

Younglife ČR

Místo působení Nikol

Severní Makedonie, Skopje

Podpořte Nikolu Lucii Sekulovou

Sbírku realizuje F-nadace

Bankovní účet 525236632010 | Variabilní symbol 1103