Nová generace na dobré cestě

Nová generace na dobré cestě je název pro dárcovský fond lektorů, kteří jsou v tzv. rozšířené podobě. Lektoři v tomto fondu mají stanovený fundraisingový cíl, kterého chtějí během roku dosáhnout. K tomu je jim poskytnut platební widget skrze crowdfundingový portál darujme.cz.

Níže naleznete přehled všech lektorů, kteří jsou ve fondu zahrnuti, s jejich profily.

 
 

Podpořte – Nová generace na dobré cestě

Česká republika

Bankovní účet: 52523663 / 2010, variabilní symbol 07

Slovensko

variabilní symbol 1801

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

 

LEKTOŘI, KTEŘÍ PŮSOBÍ V ČESKÉ REPUBLICE: