Nová generace na dobré cestě

Nová generace na dobré cestě

Rozšířená podpora lektorů spočívá v tom, že dary, které lektoři přijmou od svých vlastních dárců do svého fondu u F-nadace, zdvojujeme. Příklad zdvojení darů: Lektor Jan Kuklínek získá za měsíc od svých dárců 10 000 Kč. F-nadace mu pak přidá stejnou částku, kterou sám získal. Janovi tedy ve výsledku bude vyplaceno 20 000 Kč.

 

Podpořte – Nová generace na dobré cestě

Česká republika

Bankovní účet: 2400083780 / 2010, variabilní symbol 07

Slovensko

Bankovní účet: SK6883300000002100843493, BIC: FIOZSKBAXXX, variabilní symbol 17

LEKTOŘI, KTEŘÍ PŮSOBÍ V ČESKÉ REPUBLICE: