fbpx

Proč je prevence důležitá

přehled aktuálních statistik a jevů

staňte se naším partnerem a podpořte projekt, který má smysl

šikana

S fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě se setkává až 85 % žáků. Ukázal to průzkum společnosti Scio za uplynulý školní rok, ve kterém odpovídalo 39 tisíc dětí ze 158 základních škol. Podobné výsledky Scio zaznamenalo i v předchozích letech.

Skoro každá oběť šikany, která si přijde pro pomoc, se z nějaké strany dočká otázky: „Proč si s tím neporadíš sám/a?” Toto je navíc často podporováno tím, že rodiče, jejichž děti se stanou oběťmi šikany, je hlásí do kroužků sebeobrany, aby se samy ubránily. 

Problémem je však to, že aby se situace dala nazvat šikanou, tak musí být splněna jedna z podmínek, tedy nerovnováha sil. Pokud je dítě v nerovnováze sil, tak si logicky se situací nedokáže poradit samo. Dodat dítěti sílu pomocí tréninku sebeobrany situaci rovněž vyřešit nemusí. Šikana se totiž ve většině odehrává verbálně či v kyberprostoru. 

V žádném případě tak nelze po dětech chtít, aby řešily svou šikanu samy. 

zdroj zde

Preventivní programy realizované externími organizacemi i učiteli samotnými přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu, to znamená atmosféře, v které se žáci cítí dobře a bezpečně. K dobrému klimatu patří i to, že mezi žáky panuje přesvědčení, že ostatní žáci neschvalují šikanu a jsou ochotni šikanovaným pomoci. 

V tomto ohledu se osvědčují například skupinové diskuse. Například lze prodiskutovat konkrétní případy agrese z literatury, historie nebo filmové tvorby. Cílem je, aby žáci začali více vnímat agresi jako něco, co není správné a vrstevníci to neschvalují. Takové diskuse by se měly soustředit na pohled oběti agrese. Současně lze podobným způsobem podporovat žáky v tom, aby se nebáli jinakosti a vnímali rozmanitost skupin jako hodnotu, která přináší něco dobrého, např. nové úhly pohledu a ocenění jedinečnosti každého člověka. 

K budování pozitivního klimatu přispívají osobnostní a sociální výchova a výukové aktivity zaměřené na spolupráci. Dobře se například upevňuje tím, že žáci společnou diskusí dospějí k základním normám, jak se k sobě vzájemně ve třídě chovat. Tato pravidla je možné nazvat „chartou třídy“, vyvěsit je na zeď třídy a vracet se k nim v případě potřeby. Klima je důležité především proto, že určuje, jaké chování se ve škole vyplácí, a jaké ne. Nepodporuje-li školní klima například zastávání, snadněji takové chování u žáků slábne. V našem souboru pražských sedmých tříd byla míra šikanování podobná na podzim i na jaře, ale na jaře se žáci šikanovaných výrazně méně zastávali. Zastávání není samozřejmostí a je třeba ho ze strany učitelů podporovat, aby v průběhu času neochabovalo. Snáze se žákům zastává ve třídě, kde panuje přátelské klima, žáci považují pomoc spolužákům za žádoucí a cítí v tomto ohledu i podporu učitele. 

zdroj zde

Děti, které jsou ve škole svědky šikany, často mlčí z obavy, aby se samy nestaly terčem trýznitelů. Už dva roky ale existuje aplikace Nenech to být, která umožňuje upozornit na šikanu zcela anonymně. Vývojáři aplikace, které letos teprve čeká maturita, nyní spustili rozšířenou placenou verzi, která školám nabízí poradenskou pomoc i prostor pro sdílení zkušeností.

více o aplikaci zde

pandemie a vliv na děti

Z diskuze Duševní zdraví dětí a jejich práva během pandemie (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání): "Ze statistik, které máme k dispozici, je také vidět, že pandemie vedla k nárůstu počtu případů domácího násilí. Dopady na běžný život dětí jsou také nesporné. Několika telefonáty nebo videohovorem se nedá nahradit společný čas dětí po škole nebo po školce."

 • Proč krize zanechá na dětech hlavně negativní psychické následky?
 • Jak mohou rodiče devastujícím dopadům na psychiku dětí předcházet?
 • Proč se žáci a studenti postupně přestávají soustředit na on‑line výuku?
 • Které obranné mechanismy v nás současná situace aktivuje? Přítomné jsou vždycky, teď se ale projevují plošně a ovlivňují celou společnost.
 • O jakém strachu většina dětí řekne psychoterapeutovi, i když doma se o něm vůbec nezmíní?
 • Proč Peter Pöthe nemá rád otázku, jak motivovat teenagery, aby k učení přistupovali zodpovědněji? 
 • Který z obvyklých omylů rodičů teď dětem ubližuje nejvíc?
 • Jak můžeme dětem pomoci, aby během období izolace a „nicnedělání“ mohly objevit novou oblast zájmu, pro kterou se nadchnou?

Odpovědi najdete na podcastu zde

„Domácího násilí jsme v roce 2020 evidovali o 24 % více než v roce 2019. Můžeme potvrdit, že epidemiologická opatření mají výrazný vliv na fungování rodin a přispívají k prohlubování psychických potíží i dalších patologických jevů v rodinách“ Linka bezpečí

Milion českých dětí nechodí do školy už více než rok. Česko má školy zavřené nejdéle z celé Evropy a je i na světové špici. Děti jsou osamělé, ztrácejí kamarády i denní návyky. Rostou jejich psychické problémy jako jsou úzkosti, deprese, sebepoškozování nebo závislosti na on-line hrách. Na vzestupu jsou i poruchy příjmu potravy. Dětské psychiatrické kliniky jsou přeplněné a soukromým psychologům vláda omezila činnost. O problému natáčeli Reportéři ČT.

videoreportáž je k nalezení zde

kriminalita rodiče

Asi vás překvapí, že je tady uvedené i toto téma. Naši lektoři sice nepřednášejí na téma "kriminalita rodičů", ale ve třídách se s takovými dětmi někdy setkávají. Zejména pak v programech jako adapatační program, třídní kolektiv nebo i při práci se skupinou ve třídě často vyplouvají na povrch poměry, ze kterých děti pocházejí.

0
dětí v České republice, jejichž rodiče jsou ve vězení

Na děti vězněných rodičů se zapomnělo. Odborníci to chtějí změnit.
Projekt expertů na sociální práci z Masarykovy univerzity a Mezinárodního vězeňského společenství se zaměří na zlepší podmínek dětí, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu. V Česku je aktuálně až 40 tisíc dětí, které mají minimálně jednoho rodiče ve výkonu trestu. Tuzemská legislativa přitom nijak nevytváří podmínky pro zachování vztahu mezi dítětem a jeho odsouzeným rodičem.

Pro zajímavost: věděli jste, že…

hranice, umění říct ne a vědomí vlastní hodnoty

Za posledních 5 let přibývá Čechů s poruchami příjmu potravy, navíc každý třetí trpí nadváhou. zdroj zde

Lektoři na školách mluví také na témata spojená se zdravím, jak se o svoje tělo starat a proč je to důležité. 

Pohled na vlastní tělo, hledání identity v přemíře tlaku vrstveníků a okolí může být velmi složité. 

Dove vytvořil pěknou příručku pro rodiče a vychovávání dcer – ke stažení zde

https://psychologie.cz/jak-se-tvori-ja/

kybersvět a netolismus

Téměř tři čtvrtiny dětí oslovených na internetu se vydají na schůzku s cizím člověkem, ukázal výzkum. Jeden z největších výzkumů v oblasti chování dětí na internetu (27 177 respondentů ve věku 7-17 let) ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Přes polovinu (52 %) dětí mladších 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňují minimální věkový limit pro jejich používání. Více než třetina (26 %) dětí dostala na sociálních sítích nabídku na setkání s neznámými lidmi, téměř 70 % z nich na schůzku dorazilo. Novým problémem v online světě je sharenting – sdílení videí či fotografií rodiči bez souhlasu dětí.

Netolismus je pojem označující závislost na virtuálních drogách, mezi které můžeme zařadit sociální sítě, počítačové hry, různé internetové služby, ale i užívání samotných zařízení jako např. mobilní telefon, televize apod. Takto závislou osobu označujeme slovem netholik.

Počet dětí s digi závislostí stoupá

Jedním z nejvíc rozšířených mýtů je, že řešení on-line závislosti spočívá v úplném odpojení od internetového prostředí, že stačí člověka odstřihnout od činnosti, na které je závislý, a všechno se tím vyřeší. Pokud někomu, kdo tráví u počítače deset hodin denně, seberete počítač, neřešíte tím vůbec příčinu, kvůli které do on-line světa utíká. Když starší generace vidí patnáctiletého klučinu, který do noci hraje hry, často jeho situaci bagatelizuje tím, že je líný nebo neschopný. Přitom může být ve škole šikanovaný a utíkat do on-line světa proto, že tam najde lidi, kteří jsou na něj milí. Nebo může mít problémy v rodině.

zdroj zde

Zhoršení prospěchu ve škole, časté bolesti břicha nebo hubnutí. To můžou být příznaky kyberšikany dětí. Začít to přitom může zdánlivě nevinně – jen pár fotkami na sociálních sítích. Zato na konci může dojít až k fyzickému zneužití. Šikana dětí navíc na internetu podle posledních dat policie roste. Řešení není jednoduché a velkým problémem jsou i rodiče, kteří sami sociálním sítím nerozumí, a své dítě tak těžko můžou chránit. zdroj zde

Věděli jste, že český seriálový thriller o kyberšikaně obdržel nominaci na na mezinárodních cenách Emmy? Více informací zde

závislosti

Čeští teenageři užívají návykové látky stále méně, ukazují výsledky české části mezinárodní studie ESPAD

Alkohol v životě pilo 95,1 % šestnáctiletých studentů, přičemž 42,0 % lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholu. V posledních 30 dnech pilo podle studie (2019) alkohol 62,7 % studentů, což je pokles o 5,8 procentního bodu v porovnání s rokem 2015. Míra konzumace alkoholu je vyrovnaná u chlapců a dívek, dívky o něco častěji uváděly pouze jednorázovou konzumaci alkoholu.

Celkově lze říct, že v období mezi roky 2011 a 2015 došlo k výraznému poklesu uváděné konzumace alkoholu u 16letých. Mezi roky 2015 a 2019 došlo k dalšímu poklesu míry konzumace alkoholu u dospívajících, ovšem nikoliv již tak významnému, jako v předchozím období,“ doplnil Viktor Mravčík.

zdroj zde

Již od r. 2003 klesá míra aktuálního užívání konopných látek, tj. jejich užívání v období posledních 12 měsíců. Loni byl zaznamenán pokles jak v případě jednorázové zkušenosti, tak další pokles v případě zkušenosti opakované, resp. pravidelné,“ dodala Pavla Chomynová.

Užití jiné nelegální drogy než konopných látek uvedlo celkem 7,6 % respondentů. Po konopných látkách byla v roce 2019 další v pořadí nejčastěji užitou nelegální drogou v populaci šestnáctiletých extáze (3,6 %), následovaná LSD spolu s jinými halucinogeny (3,5 %) a halucinogenními houbami (2,5 %). Užití pervitinu v životě uvedlo 1,5 % dotázaných, obdobně jako kokainu (1,6 %), zatímco heroin nebo jiné opiáty užilo méně než 1 % respondentů. Zkušenost s těkavými látkami mělo 4,9 % studentů, 0,7 % uvedlo zkušenost s anabolickými steroidy.

První zkušenost s kouřením cigaret mělo nejvíce studentů ve věku 14 a 15 let. Dlouhodobě klesá podíl studentů, kteří uvádí první zkušenost s cigaretami ve věku 9 nebo méně let (12 % studentů v letech 2007 a 2011 a 4,6 % v r. 2019.

V r. 2019 byl poprvé sledován také věk první zkušenosti studentů s elektronickými cigaretami a počátek jejich denního užívání. První zkušenost uvádějí studenti nejčastěji v 15 letech, stejně tak i počátek denního užívání.

K první zkušenosti s alkoholem dochází nejčastěji ve věku 14 let. V posledních letech však výrazně poklesl podíl studentů s časnou zkušeností s alkoholem.

První zkušenost s nelegálními drogami a těkavými látkami získávají studenti nejčastěji ve věku 15 let. Dlouhodobě se posunuje věk první zkušenosti s konopnými látkami do pozdějšího věku, a klesá tak podíl respondentů, kteří užili konopné látky před svými 14. narozeninami.

V rámci studie ESPAD 2019 bylo podrobně sledováno trávení času na internetu, a to především trávení času hraním digitálních her, tj. her na počítači, tabletu, mobilním telefonu, konzoli nebo jiném elektronickém zařízení, a trávení času na sociálních sítích.

Celkem 21,9 % studentů hraje digitální hry 7 dní v týdnu, výrazně častěji se jedná o chlapce (36,9 % oproti 6,3 % dívek). Vysoký podíl studentů uvádí aktivní trávení času na sociálních sítích – celkem 74,2 % studentů tráví čas denně na YouTube nebo sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Skype nebo Messenger), o něco častěji jde o dívky (76,4 % oproti 72,0 % chlapců). Pouze 1,5 % dotázaných netrávila v posledních 7 dnech ani jeden den na sociálních sítích.

Pokles v užívání návykových látek je dáván do souvislosti s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůstem on-line komunikace a užívání nových technologií. Spíše než samotný vliv technologií a internetu zde roli hraje pokles přímé komunikace s vrstevníky a trávení volného času osobním kontaktem s nimi, doprovázený vyšší mírou rodičovské kontroly,“ shrnula koordinátorka studie ESPAD v ČR Pavla Chomynová. 

vztahy a rodina

"Když jsem chodila na střední školu, většina mých spolužáků pocházela, stejně jako já, z rozvedené nebo nefunkční rodiny. Když si vzpomenu na různé konfliktní situace ve třídě, zpětně dokážu víc pochopit, proč jsme se chovali tak, jak jsme se chovali." Absolventka SŠ

V roce 2015 vznikla studie ohledně trávení času rodičů s dětmi. Navzdory očekávání, děti tráví doma o více než půl hodiny déle každý den oproti roku 2000. 

V rámci studie děti uváděly, že byly doma „sami“, přestože s nimi byli doma i jejich rodiče. Vzrostl tak čas, který rodina tráví „spolu vedle sebe“.

Studie ukázala, že děti i rodiče stráví v průměru 90 minut na mobilu, když jsou jako rodina spolu.
zdroj a více informací zde

jiný článek v češtině zde

V dnešní době již existuje spoustu výzkumů a studií na to, zda a jak je dítě poznamenáno rozvodem rodičů a případnou střídavou péčí. Vždy záleží na tom, zda do situace vstupuje nový partner, případně noví sourozenci; stěhování; vztah s biologickým rodičem, prožívání rozvodu ze strany rodičů apod. Články, které popisují jevy týkající se rozvodu a vlivu na dítě najdete například zde: Reakce dětí na rozvod rodičů dle věku Dospělé děti, které prošli v dětství rozvodem  Střídavá péče a vliv na děti Rozvod a vnímání dospělých vs. dětí

Naše vztahy, partnerské i kamarádské, do velké míry určuje naše rodina a to, jaké vztahy jsme zažili v ní. Jak se k sobě lidi navzájem chovají uvnitř mojí vlastní rodiny? Na jaké chování jsem byl/a zvyklý/á? A jak se to potom může projevit v mých budoucích vztazích? článek zde

Jak se dívají lidé z Generace Z na vztahy?

Přejí si věrnost, ale nepotřebují ji definovat v rámci klasického monogamního vztahu. Jejich sexualita i pohlavní identita je mnohem pestřejší než u předchozích generací. Ve vztazích hledají důvěru a porozumění. A nejsou ani příliš naivní – ví, že dlouhodobý a trvalý vztah chce kompromis a práci. zdroj zde

V oblasti pornografie v České republice teď osvětu působí nezisková organizace Nepornu.cz, na jejichž stránkách najdete také svědectví od lidí, kteří se na pornografii stali závislými a nyní hledají cestu ven. 

zajímavé články naleznete případně i zde nebo zde

Co nabízí lektoři?

Lektoři nenabízí pouze preventivní program, který si děti "musí" odsedět. "Když jsem dělala průzkum ve svém okolí ohledně toho, jaké mají lidi zkušenosti s preventivními programy, překvapilo mě, že převažoval počet lidí, kteří měli negativní zkušenost. Stejně jako já, si hodně lidí prošlo nezajímavou přednáškou, která v nich nezanechala žádný přesah do dospělosti. O to víc mě zaujaly příběhy lidí, kteří měli to štěstí a "natrefili" na dobrý preventivní program, který v nich rezonuje dodnes." Nela Kadlecová

Lektorské organizace nenabízí školám pouze programy na témata jako je AIDS, nelegální drogy a zdravá strava.

Například lektorská organizace Hope4kids, z.s. nabízí školám 4hodinový stmelovací program pro třídu, o který je, zejména po pandemii, stále větší zájem. 

Právě v průběhu takového programu je možnost otevřít témata, která třídu pálí – šikana, vztahy, vzájemná nedůvěra, schopnost spolupracovat na věcech, a také schopnost věci komunikovat. 

O různých programech prevence toho bylo napsano již mnoho. Nicméně všechny jevy, které jsou popsané i na této stránce, se dlouhodobě zlepšují díky jedné věci: informovanost. 

Prevence:

 1. je méně nákladná – je vždy jednodušší řešit problém předtím, než nastane; upozornit na něj a na jeho možné dopady 
 2. zvyšuje schopnost dětí potýkat se s rizikovými jevy, obzvlášť v případě, kdy je preventivní program realizován interaktivní formou.
 3. je často navázaná na následnou práci. Mnoho lektorských organizací v dnešní době již vedle prevence realizuje také nízkoprahové kluby nebo kroužky, kde mají děti možnost dál řešit případné problémy (i kdyby jen problém s doučováním).

proč lektoři?

Proč podpořit lektory, kteří dělají prevenci?
Lidé, kteří chodí jako lektoři do škol, si často sami osobně prošli tématem,
o kterém mluví (o závislostech na drogách či o netolismu). Nemluví tedy pouze v teoretické rovině. Sami na sobě zakusili následky rizikového chování, a mohou tedy předat také zkušenosti, a osobní emoce.
O podpoře a organizacích

Programy poskytují lektoři, kteří jsou často zaštítění lektorskou organizací. Lektoři jsou lidé, kteří se buď živí naplno lektorskou činností, nebo to dělají při svém jiném zaměstnání. Mají pedagogické, sociální a či jiné potřebné vzdělání. Mají zázemí lektorské organizaci, které je metodicky vede a poskytují jí intervizní a supervizní péče. Lektoři se dále vzdělávají formy vzdělávání, aby mohla rostla jejich odbornost.

Jako nadace spolupracujeme s více než 10 lektorskými organizacemi v ČR, z nichž hlavní jsou tyto:

Programy, které lektoři poskytují, jsou v následujících oblastech:

 • záškoláctví
 • šikana
 • rasismus/xenofobie
 • extremismus a sekty
 • sexuální rizikové chování
 • adiktologie (kouření, alkohol, OPL)
 • netolismus (závislost na internetu, TV, PC hry)
 • poruchy příjmu potravy
 • týrání a zneužívání
 • vztahy ve třídě a třídní kolektiv
 • partnerství, vztahy a láska
 • život před narozením, interrupce

Lektoři jsou za svou práci částečně financováni od samotných škol, které mají povinnost zabezpečovat určitý počet hodin primární prevence na základě  § 7 odst. 3 vyhlášky 197/2016. Více o povinnostech školy zde http://www.nuv.cz/t/pprch 

Příspěvek od školy však nepokryje všechny náklady související s přípravou a realizací programu. 

Z toho důvodu F-nadace poskytuje lektorům možnost získání podpory ve výši 100 Kč za každou hodinu realizovaného preventivního programu. 

Lektoři se každoročně přihlašují do výběrového řízení na podporu lektorské činnosti pro následující školní rok. V plánu na školní rok žádají podporu na počet hodin, které chtějí realizovat. Tzn. pokud si lektor určí, že za rok poskytne 250 hodin programů, může získat od F-nadace až 25 000 Kč za daný školní rok, pokud se mu podaří všechny plánované hodiny skutečně realizovat.

Každá základní škola má povinnost zpracovat minimální preventivní program, který může realizovat jak vlastními silami, tak za pomocí externích lektorů. Tito lektoři přicházejí do tříd a mají výhodu v tom, že nejsou svázáni zdejšími vztahy a případnými historickými problémy. Mohou přinést čerstvý pohled na problematiky třídy apod.

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1676 

Za kampaní stojí F-nadace, která podporuje lektorskou práci již od roku 2012. F-nadace podporuje lektory skrze dárcovský fond Najdilektora. Ten podporuje lektorskou činnost – etické a preventivní programy v základní sazbě 100 Kč/hod. 

Nadace prostředky do fondu fundraisuje. 100 % daru jde na podporu fondu, režii si hradí z jiných zdrojů. 

Více o nadaci naleznete na www.f-nadace.cz

0
lektorských organizací
0
let zkušeností
0
lektorů
0
oslovených dětí
0
realizovaných hodin

nehledáme pouze dárce, hledáme partnery!

Záleží vám na mladé generaci? Přidej se k nám!

100 Kč podpoří 1 hodinu programu pro 1 třídu.

100 % Vašeho daru jde na podporu programů!

číslo účtu: 52523663/2010 | VS: 03

 

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT

SDÍLEJ naše PŘÍSPĚVKy

doporuč nás ve svém okolí

Odebírej náš newsletter

Podpoř nás jednorázově

podporuj nás pravidelně