Pomozme Ukrajině

Ukrajina je v těžké zkoušce. Potřebuje naše modlitby, dary a případně praktickou pomoc uprchlíkům. F-nadace nestojí stranou a vyzývá Vás k praktické podpoře. Situace se rychle vyvíjí a je těžké určit, kde bude naše pomoc potřeba nejvíce nasměrovat. Momentálně je nejdůležitější základní humanitární podpora na místech, kam Ukrajinci prchají před válkou.

Jako křesťané si uvědomujeme, že jen humanitární pomoc nemusí být vše. Věříme, že duševní a duchovní podpora Ukrajinců zasažených válkou má vysokou prioritu. Proto se nechceme soustředit jen okamžitou pomoc, ale ve střednědobém výhledu na obnovu a posílení duchovní služby Ukrajincům zasažených válkou.

Díky Vašim darům jsme již k 1.9. 2022 finančně podpořili:

4000 $ – Podpora Baptistického sboru v Rivne a projektů, které pořádali. 1. tábory pro utečeneské děti (květen 2022 – srpen 2022), 2. humanitární pomoc pro Charkiv, město Družkivka v Doněcké oblasti, 3. křesťanská konference v Charkivě, která se bude konat v září 2022

100 000 Kč pro CityChurch – Sbor pro Ukrajince v Ostravě

50 000 Kč – sbírka pro Anielku (Více informací)

400.000 Kč od strategického dárce na projekty EGCC podle jejich expertizy na pomoc pro křesťany na Ukrajině

50.000 Kč na tisk a  distribuci Gedeonských Biblí mezi ukrajinskými uprchlíky

7 300 $ do města Rivne na západě Ukrajiny sboru evangelických baptistických křesťanů (ECB) „Milost“.

Napsali nám:
Jsme nesmírně vděční za finanční pomoc. Prostředky se používají na nákup léků a potravin lidem postiženým bombardováním. Jsou to lidé z Irpini, Buči, Kyjeva, Charkova a dalších oblastí, které bombardovali ruští agresoři. V současné době jsou potřeba elektrické generátory, protože byly zničeny elektrické sítě, není voda, elektřina, ani plyn. Je také obtížnější kupovat nebo shánět potraviny, abychom je pak posílali postiženým. Všechny bankovní účty díky Bohu fungují. Proto je vaše pomoc, ať už finanční nebo produktová, velmi cenná a nezbytná. Vše používáme výhradně pro potřeby lidí, v těch městech, kde jsem Vám to popsala. Buďte požehnáni!

CityChurch.cz, z.ú. 115 000 Kč na sbírku Pomozte Ukrajinským rodinám prchajícím před válkou

Aktuální informace k této pomoci najdete přímo stránce sbírky zde.

České studny z.s. 250 000 Kč na nákup a dopravu humanitární pomoci v rámci výzvy Pomozte Ukrajině

Podporujeme projekt započatý Davidem Loulou a Českými studnami, který dále pokračuje pod jejich záštitou v Nadačním fondu tobě pod vedením Marka Otoupala. Připravují již v pořadí 6 kamion s humanitární pomocí. Jedna cesta včetně nákupu humanitární pomoc stojí 600-700 tisíc Kč. Materiální pomoc se skládá z 90 % potravin a 10% drogerie. 8.4. odjel další kamión s pomocí do Charkova, kde je centrální církevní sklad. Pomoc je aktuální a rychlá dokud ruská ofenzíva nechává ještě otevřené cesty.

Kristus pro všechny národy 50 000 Kč na projekt Kážeme Ježíše na Ukrajině

Nepolevujeme v našich modlitbách a praktické pomoci. F-nadace v souladu se záměrem fondu Pomozme Ukrajině vyhledává příležitosti k pomoci na Ukrajině skrze křesťany, křesťanské církve a křesťanské služby. Můžete se přidat k nám a společně pomáhat.

Vždy dostanete informaci, jak jsme dary svěřené F-nadaci použili. Dárcům fondu Pomozme Ukrajině zpřístupňujeme podrobnější informace, ne vždy z důvodu ochrany zapojených osob volně zvěřejnitelné, o pomoci spolufinancované z našeho fondu.

Zaslané dary přes účet budou 100 % použity na podporu Ukrajiny. F-nadace nestrhává ze žádných darů poplatky.

Darujme.cz strhává z daru poplatek ve výši 2 %.

Ať již podpoříte naši nebo jinou sbírku na pomoc Ukrajině, již teď Vám ze srdce děkuji za Vaši štědrost.

Michal Vašenda

Ředitel

 

Podpořte finačně

Bankovní účet:

2400083780/2010, variabilní symbol 21

Přes portál darujme.cz: