Sbírky duchovní dědictví

Labyrint světa a ráj srdce

V listopadu roku 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Pro tuto příležitost tvoříme animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce. Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem - a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor - Jan Amos Komenský - se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 tvoří sérii 26. pětiminutových animovaných epizod. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách). Podpořte, prosím, vznikající dílo finančním darem a modlitbou. Od podzimu 2020 bude seriál vysílán Českou televizí a věříme, že přinese nejen odkaz Komenského, ale především mocné evangelium, které má moc spasit lidské duše.

Číslo účtu F-nadace, na kterém můžete projekt podporovat: 2401115713 / 2010 | VS: 107

Více informací najdete na tomto odkaze: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi/labyrint

Komenský 2020

Dlouho připravovaný projekt Komenský 2020 se již úspěšně realizuje ve školách.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. Století? Cílem projektu Komenský 2020 je připomenout Komenského vizi našemu národu, mladé lidi, zve aby  vymysleli a uskutečnili vlastní osobité projekty v 7 oblastech “věcí lidských”: Rodina, Vláda, Víra, Umění, Média, Podnikavost a Vzdělanost.

Aby možnosti tohoto projektu využili i místní církve – jsou připravování poradci projektu. Sbírka na proškolení 200 poradců projektu probíhá do 15. 2. 2020 kdy začínají Dny Komenského (http://situcitelu.cz/2019/12/23/dny-komenskeho-2020/). U této sbírky probíhá zdvojování – Váš dar v prospěch projektu bude zdvojnásoben.

Pomůžete získat potřebné finance na uskutečnění školení a vybavení poradců materiály?

Možnost on-line podpory, stav sbírky a více informací najdete na tomto odkaze: http://darcovstvi.org/duchovni-dedictvi/komensky-2020