Škola Celým Srdcem

Škola Celým Srdcem

O projektu

Pomozte nám darovat dětem 10 000 smysluplných hodin. Tyto hodiny musí každé dítě tak jako tak strávit ve škole v rámci povinné školní docházky. Zakládáme školu, která rozvíjí víru, lásku, naději, moudrost, tvořivost, zvídavost, opravdovost, svobodu, zodpovědnost, odvahu a vytrvalost.

Začínáme v září 2021. Škola bude otevřeně křesťanská a budou v ní vítané věřící i nevěřící děti.

Více informací na: www.celymsrdcem.cz

Vaší podporou umožníte vznik školního společenství, kde budou moct děti trávit „předepsaných“ 10 000 hodin smysluplně. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze 🙂

Každých 25 Kč umožní jednu smysluplnou hodinu jednomu žákovi.

100 Kč – smysluplná hodina pro čtyři žáky

250 Kč – smysluplná hodina pro jeden ročník (10 dětí)

500 Kč – smysluplná hodina pro dva ročníky

750 Kč – smysluplná hodina pro jednu třídu (trojročí)

1500 Kč – smysluplný den pro jeden ročník

4500 Kč – smysluplný den pro jednu třídu

9000 Kč – smysluplný den pro dvě třídy

Škola je jedinečný projekt, který může být po několika letech finančně samostatný. Nicméně první roky jsou náročné. Příspěvky z ministerstva školství a ze školného nepokryjí všechno – nájem, platy učitelů, vybavení tříd atd.  Když se všechny tyto předpokládané výdaje sečtou a vydělí odhadovaným počtem dětí v prvních třech letech a hodinami, které stráví ve škole, vychází to, že za 25 Kč můžete pomoct vytvořit jednu smysluplnou hodinu pro jednoho žáka.

 

Darovat hned