Škola Celým Srdcem

Škola Celým Srdcem

O projektu

Přispějte na chod křesťanské školy v Praze s posláním rozvíjet v dětech všechny složky osobnosti (celé srdce). Škola má nižší školné než jsou její náklady, aby byla dostupná co nejširšímu okruhu rodin. Školné je určené na platy učitelů, ostatní náklady školy (nájem, vybavení) hradíme ze sponzorských darů.
 
Vaše podpora umožní provoz základní školy, kde děti mohou prožít 10 000 hodin školní docházky smysluplně – rozvíjet zdravé vztahy, moudrost, odvahu, vytrvalost a další důležité hodnoty. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze. 🙂 
Pomozte nám darovat dětem 10 000 smysluplných hodin. Tento čas musí každé dítě tak jako tak strávit ve škole v rámci povinné školní docházky. Provozujeme školu, která dává těmto hodinám rozumnou náplň – děti se učí spolupracovat, propojovat informace a zkušenosti a uskutečňovat vlastní nápady. Věříme, že z naší školy vyjdou děti, které povedou svět k lepšímu.
 
Otevřeli jsme v září 2021. Škola je otevřeně křesťanská a jsou v ní vítané děti ze všech rodin bez ohledu na vyznání.
 
Více informací na: www.celymsrdcem.cz
 
Škola je jedinečný projekt, který může být po několika letech finančně samostatný. Nicméně první roky jsou náročné. Příspěvky z ministerstva školství a ze školného nepokryjí všechno – nájem, platy učitelů, vybavení atd.  Když se všechny tyto předpokládané výdaje sečtou a vydělí odhadovaným počtem dětí v prvních třech letech, vychází to, že za 25 Kč můžete pomoct vytvořit jednu smysluplnou hodinu pro jednoho žáka. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze 🙂
 
Každých 25 Kč umožní jednu smysluplnou hodinu jednomu žákovi.
100 Kč – smysluplná hodina pro čtyři žáky
250 Kč – smysluplná hodina pro 10 dětí

500 – smysluplná dvouhodinkovka pro 10 dětí

1500 Kč – smysluplný den ve škole
 

Darovat hned