Programy lektorů Škola pro Život

Programy lektorů Škola pro Život

Za pomoci lektorů jsou vzdělávací programy poskytovány na základních a středních školách. Programy jsou zaštítěné lektorskými organizacemi, které mají bohatou historii a certifikované programy. 

Fond Nová generace na dobré cestě je fondem, který spravuje F-nadace, a podporuje jak jednotlivé lektory, tak lektorské organizace a jejich práci.  Programy se zaměřují na duchovní dědictví českého a slovenského národa. Témata zahrnují historické osobnosti našeho národa – Jana Husa, J. A. Komenského, významné události (Staleté kořeny), a také programy o Bibli a o svátcích, které vychází z křesťanství nebo se pojí s křesťanskou tématikou. 

Jak Vaše peníze pomáhají?

Lektoři mají širokou škálu programů, které nabízí. V současné době je v jejich portfoliu 19 programů s nejrůznějšími tématy.

 

Podpořte 

Díky Vašemu daru budou moci lektoři předávat mladým lidem dobré životní hodnoty, na kterých mohou začít stavět.

Bankovní účet  52523663 / 2010, variabilní symbol 7