Bethel SOZO

Bethel SOZO

Bethel SOZO je služba vnitřního uzdravení a vysvobození. Fond podporuje pomoc lidem vstoupit do hlubšího důvěrného osobního propojení s Bohem Otcem, Ježíšem i Duchem Svatým.

Více informací naleznete na webu http://www.bethelsozo.cz/

Vašim darem umožníte, aby lidé v našem národě prožili Boží uzdravení a kráčeli v Božím povolání pro svůj život. Z fondu jsou financovány semináře, intenzivní výcviky a také osobní služba.

 

Podpořte – Bethel SOZO

Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 7696