Dárcovský fond Školy Comenius je zaměřený na vznik a podporu křesťanských škol v České republice.

Křesťanská škola je vynikajícím místem, kde mladý člověk může získat a kultivovat svoji víru. Třetinu času tráví děti a mládež ve škole – každý den po přibližně 16 let. Hodnoty a životní příklady, které jim vtiskne, ovlivní celý jejich život. Pokud je křesťanská víra součástí jejího DNA, nemusí být křesťanské působení omezené jako na školách veřejných. Školy s křesťanským DNA pozitivně ovlivňují studenty, jejich rodiče a jsou přirozeným místem, kde křesťané slouží veřejnosti. V současné době podporujeme v rámci tohoto fondu dva projekty.

Škola Celým srdcem

– vznik křesťanské školy v Praze

Církevní či soukromá škola a jejich zřizovatel se při svém vzniku musí vypořádat s odpovědností zajistit odpovídající prostory, vybavení a zázemí. Druhým finančním břemenem jsou nedostatečné prostředky na provoz v počátcích školy, kvůli menšímu počtu žáků a 0,6 normativu v 1. roce školy. Když škola získá důvěru rodičů a prestiž, kapacita se naplní a provoz je ekonomicky soběstačný. Běžnou praxí na těchto školách jsou úsporu i na mzdách učitelů, která bývá o cca 10 % nižší.

Dozvědět se více Darovat hned

Výzkum Filipa Kachniče

– odborné posouzení podmínek vzdělávání cizinců na českých školách

Dozvědět se více Darovat hned

Více o projektu

Aktivity fondu řídí Rada Comenius, která má od 19. 11. 2019 následující složení:

Mgr. Boris Váňa – ředitel školy Comenius Hradec Králové

Mgr. Jan Kuklínek – správce fondu Comenius, garant oddělení Škola pro Život, KAM

Bohdan Čančík – zřizovatel ZŠ Brána, pastor JB Nová Paka

Curt Mobley, MA – učitel CISP Praha, Reach Global

JUDr. Leoš Brantál, LL.M. – advokát, CB Frýdlant n.O.

Ing. Richard Váňa – ředitel ZŠ Cesta, CB Elim Písek

Fond Vzdělávání křesťanských učitelů se zaměřuje na podporu vzdělávání lektorů, které probíhá ve 2 kategoriích

  • formou finanční podpory na vzdělávacím kurzu lektora
  • formou spolupráce se zkušenějším lektorem, který poskytuje zpětnou vazbu a mentorsky vede nové lektory nebo lektory, kteří se chtějí v něčem zdokonalit.
Chci se dozvědět více Chci darovat hned