Armáda spásy

Šance pro budoucnost

V romských osadách na Slovensku žije asi 25 000 dětí v předškolním věku. Nemají šanci na budoucnost, a proto některým z nich chceme dát příležitost, věnujeme jim svůj čas,  poskytujeme vzdělání a vedeme je ke Kristu.

Snažíme se vytvořit fyzicky, duchovně i citově dobré podmínky, tvoříme prostředí, kde dávání předchází přijímání. Prostředí, kde láska není cenou, kterou je třeba vyhrát, ale darem, který je třeba přijmout. Věříme, že učení otevírá oči mysli. Každé dítě se učí nové věci a důležité lekce, které mu umožní dlouhodobě prospívat. Učí se jednoduše proto, že dětem to přijde přirozené.

Naše programy mají přimý vliv na konkrétní děti, které bez ohledu na sociální predispozice a místo narození tak mají naději na budoucnost. Věříme ve výchovu nové generace, která bude pozitivně měnit svoje komunity a zasahovat je Kristovým evangeliem.

„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

– Jan Amos Komenský

 

Podpořte – Šance pro budoucnost

Text se připravuje.

Armáda spásy

„Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace.

Cílem Armády spásy je zvěstování evangelia – zejména v něm obsažené výzvy k pokání – slovy i skutky na všech příhodných místech, v případnou dobu a všemi dostupnými prostředky, a to prostřednictvím setkávání s druhými, rozpoznávání jejich sociálních potřeb a snahy o jejich naplňování.

Součástí tohoto poslání je také podpora vzdělávání, boj proti chudobě a další oblasti obecně prospěšných činností na místní i celospolečenské úrovni. Tyto cíle lze dosáhnout prostřednictvím organizace samotné nebo dalších subjektů s vědomím, že dosažení spravedlivé společnosti v souladu s Božím plánem je podmíněno osobním obrácením každého jednotlivce a jeho poslušností vůči Ježíši Kristu.“