Moravští bratři

Náš spolek Moravští bratři z.s. se věnuje historickému bádání a následnému vzdělávání veřejnosti v přednáškovém cyklu Akademie Moravských bratří. Jedná se o ucelený projekt na sebe navazujících přednášek s propracovanou grafickou prezentací, zahrnující období od Mistra Jana Husa po Toleranční patent. Přednášky jsou doplněny vlastní hudební produkcí, obsahující námi zhudebněné texty J.A. Komenského i dalších souvisejících autorů. 

Pořádáme jedno i několikadenní výpravy na místa spojená s událostmi našich dějin a věnujeme se také lektorské činnosti ve školách. Vytvořili jsme námět k polohranému dokumentu Pod ochranou Žerotínů a další námět k připravovanému celovečernímu filmu o Karlu st. ze Žerotína.

Další oblastí činnosti spolku je protidrogová prevence, která zahrnuje přednášky na školách, návštěvy věznic, práce s drogově závislými a jejich rodinami.

Naší vizí, na které pracujeme, je vybudování Centra reformace v Kralicích nad Oslavou, kde bychom mohli naše činnosti sjednotit a zefektivnit. 

Podpořte a pomozte šířit duchovní dědictví: 

  • bádání a přednášková činnost David a Lenka Rafaelovi
  • hudební tvorba Zdeněk Kučera
  • pořízení budovy nebo prostoru pro Centrum reformace
  • protidrogová prevence

Více o projektu zde:
Akademie
https://www.moravstibratri.cz/akademie-moravsti-bratri/

DrogyStop
https://www.drogystop.cz/

Podpora projektu – Moravští bratři

Podpořte a pomozte šířit duchovní dědictví.
Děkujeme za každý dar.

 • VS 2901: bádání a přednášková činnost David a Lenka Rafaelovi
 • VS 2902: hudební tvorba Zdeněk Kučera
 • VS 2903: pořízení budovy nebo prostoru pro Centrum reformace
 • VS 2904: protidrogová prevence

Bankovní účet 2400083780/2010