Dárcovský fond podporuje projekt Komenský 2020, který připomíná školám a našemu národu významné výročí – 350 let od úmrtí “učitele národů” J. A. Komenského.  Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva.

Dozvědět se více Darovat hned

Dárcovský fond podporuje zpracování animovaného seriálu Labyrint světa a ráj srdce, jedno z nejznámějších děl J. A. Komenského. V roce 2020 uplyne 350 let od úmrtí této významné české osobnosti. Jedná se o alegorické putování poutníka a jeho průvodců labyrintem tohoto světa a konečné nalezení skutečného ráje v srdci skrze osobní vztah s Bohem. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat jeho nadčasový odkaz.

Dozvědět se více Darovat hned

Dárcovský fond Via lucis film podporuje tvorbu uměleckého filmu a videa společnosti Vistafilm s.r.o. Cílem je skrze uměleckou tvorbu seznámit občany České republiky s našimi křesťanskými kořeny, duchovním odkazem našich předků (J.A.Komenský, Jan Hus, apod.), ale také s přesahem do dnešní doby.  Společnost Vistafilm s.r.o. byla založena v roce 2006 manžely Ivou a Lubošem Hlavsovými, zabývá se výhradně křesťanskými a etickými tématy. Luboš Hlavsa tvoří také youtuberský pořad „Dědek a jeho svět.

Seriály, které můžete znát z TV nebo internetu: Exit 316 (ČT, 42 dílů), Exit 316 Mise (ČT, 36 dílů), Zprávy agenta Kixe (10 dílů), velké polo hrané dokumenty: Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení, Pod ochranou Žerotínů, David Zeisberger – apoštol indiánů, Jan Hus – cesta bez návratu a Poslední útěk Jeronýma Pražského.

Tvorba kvalitní filmové tvorby se v ČR neobejde bez finanční podpory. V současné době pracujeme na celovečerním polo hraném dokumentu „Jan Amos“ (výroba běží od 2018 – 2020).

Dozvědět se více Darovat hned