Služba dárcům

V rámci našich zveřejněných fondů Vám dáváme možnost být štědří v rámci projektů, které jsme sami předem pečlivě vybrali.

Umožňujeme Vám si však také otevřít v nadaci svůj vlastní fond. V rámci svého fondu si sami určujete a rozhodujete, na které projekty chcete přispět jednorázově nebo dlouhodobě. Nabízíme Vám kompletní administrativní pomoc při vyřízení daru, včetně sledování toho, jak je s darem zacházeno a zda je použit na účel, který jste vymezil/a. Informace o tomto fondu se neobjevuje nikde jinde než ve Výroční zprávě.

Potvrzení o daru vystavujeme každoročně a automaticky bez vyžádání.

0 % režie

Našim dárcům nabízíme kompletní administrativní pomoc při vyřízení daru bez jakékoliv úhrady režie. Dar, který se dárce rozhodne poskytnout, jde tak ze 100 % na daný projekt.

Daňová optimalizace

Dary je možné do svého fondu posílat průběžně a o jeho využití rozhodnout až později (například v dalším kalendářním roce). Tím nabízíme dárcům možnost daňové optimalizace a možnost snížení daně od svého základu v rámci daňového přiznání.

Mimořádně pro roky 2020 a 2021 platí:

  • Fyzické osoby (zaměstnanci, živnostníci, atp.) mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně místo obvyklých 15%.
  • Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu daru, pokud činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% místo obvyklých 10 % ze základu daně. Tato mimořádná výše odečtu platí pro zdaňovacího období končící nejpozději do 28.2.2022.

„Během uplynulých let jsme si uvědomili, kolik je s dáváním spojeno práce. Chceme dobře spravovat svěřenou hřivnu, chceme dávat moudře a chceme, aby náš dar nesl ovoce. Dávání je kombinací vedení Duchem a používání praktických dovedností a provádění činností s dáváním spojených.“

Petr Frolík, zakladatel F-nadace

Pomůžeme Vám:

  • Vyhledat kvalitní projekt.
  • Vybrat vhodného příjemce.
  • Dohlédnout na vykazatelnost a efektivní využití daru.