Můžete podpořit

Otevřené fondy

Otevřené fondy nabízejí možnost finančně se podílet na konkrétním programu nebo službě, které dlouhodobě a systematicky podporujeme. Za těmito službami stojíme, protože jsme přesvědčeni o jejich smysluplnosti a potřebnosti a také proto, že vidíme dobré ovoce, které přinášejí. Při výběru programů je pro nás důležitá poctivost odvedené práce a efektivnost vynaložených prostředků.

Dárcům tak dáváme možnost připojit se k podpoře kvalitních projektů, které mají proměňující dopad na naše okolí.
Konkrétní představení otevřených fondů naleznete ve výše uvedených kategoriích.