Kurzy Alfa v České republice

Kurzy Alfa v České republice

Kurzy Alfa obsahují sérii klíčových témat k prodiskutování souvisejících s křesťanskou vírou. V rámci tohoto fondu můžete přispět na 4 různé oblasti, kterým se kancelář Alfa věnuje:

1. Zveme Česko na večeři

Propagace kurzů Alfa, www.kurzyalfa.cz

  • Váš dar umožní propagovat kurzy alfa – které dávají příležitost každému člověku v ČR najít místo, kde lze otevřít otázky o životě a křesťanské víře v přátelském, otevřeném a neformálním prostředí. 

3. Dlouhodobý rozvoj celé kanceláře kurzů Alfa

Náklady České kanceláře kurzů Alfa: provoz, početní rozvoj, koordinace kurzů

  • Váš dar podpoří např. úvazek týmu Kanceláře, hosting webu, školení vedoucích, překlad a vydávání nových materiálů ke kurzům. 

Více o projektu

www.kurzyalfa.cz

4. Zázemí kanceláře ke kurzům o Vztazích

Náklady Kanceláře kurzů Alfa: provoz, početní rozvoj, koordinace kurzů o vztazích. 

  • Váš dar podpoří například úvazek týmu, web hosting, školení či nové materiály kurzů Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova dětí či teenagerů.
 

Podpořte – Kurzy Alfa

  1. Zveme Česko na večeři: 2400083780 / 2010, variabilní symbol 62
  2. Dlouhodobý rozvoj celé kanceláře kurzů Alfa: 2400083780 / 2010, variabilní symbol 65
  3. Zázemí kanceláře ke kurzům o Vztazích: 2400083780 / 2010, variabilní symbol 63 

Úspěchy projektu

Zveme Česko na večeři 

V České republice 200 společenství pořádá kurzy Alfa, které jsou považovány za jeden z nejúspěšnějších evangelizačních nástrojů, který máme. Křesťanům se daří organizovat série přednášek, ale nejtěžší je získat nové zájemce o kurz. Právě proto vznikla myšlenka celonárodní propagace s názvem Zveme Česko na večeři.  Úspěšná iniciativa kurzů Alfa na podzim 2013 vedla k závěru: v září 2015 opět podpořme konání kurzů Alfa celonárodní kampaní. Připomeňme si proto, jakých výsledků dosáhla.

Kurzy Alfa

Kurzy Alfa již v České republice probíhají více jak 16 let.  Podzimní iniciativa 2013 se připravovala tři roky a jejím cílem bylo, aby z tehdejších 100 míst, kde Alfa probíhala, se podařilo vytvořit hustší síť schopnou pořádat 200 kursů. Komunikační strategie měla dvě hlavní linie pro dvě odlišné skupiny. Církev – pořadatele kurzu Alfa a českou veřejnost – hosty kurzu.  Pořadatelům kurzů byly v sekci pro registrované na webu www.kurzyalfa.cz zprostředkovávány potřebné informace. Pro oslovení veřejnosti byly zvoleny dvě grafické podoby: Lupa kladoucí ve vesmíru otázku „Existuje Bůh?“ a verze určená primárně pro mládežnické kurzy – mladík hledající v popelnici s nápisem v lupě „Hledej dál“. Oba návrhy byly již v minulosti použity jak ve Velké Británii, tak i v dalších zemích. Mediální kampaní tak měli být osloveni duchovně hledající lidé.

Průběh mediální kampaně

V kampani bylo použito 12 billboardů a 32 City Light vitrín. Billboardy byly umístěny u dálnic a ve velkých městech, kde se připravoval větší počet kurzů.

Byly využity prostředky městské hromadné dopravy. V pražském metru byl plakát umístěn do každého druhého vagonu metra. Dále byla inzerce v tramvajích v Brně a Plzni, na trolejbusech v Pardubicích a na autobusech v Mostě.

Alfa byla prezentována v rozhlasových pořadech Doteky víry, Zaostřeno na církve, na Radiožurnálu a v televizním pořadu Snídaně s Novou.

Na internetu probíhala propagace bannerovou reklamou na ZPRÁVY.IDNES.CZ, na webu TV Nova TN.CZ. Vyšel články na NOVINKY.CZ, TN.CZ, DOMA.CZ a KRASNA.CZ. Pozvánka na kurz přes facebook byla vytvořena klipem s moderátorem Alešem Juchelkou.

Jednotlivé pořádající místní církve mohly podat žádost o grant u F-nadace. O podporu požádalo celkem 12 společenství, všem žádostem bylo vyhověno a celková hodnota podpory dosáhla 108 tis. Kč. 

Pár postřehů ze světa médií

Téma křesťanské víry nemělo u provozovatelů médií velký ohlas. Zajímavý byl průběh jednání s agenturou provozující síť vitrín ve velkých obchodních centrech. Byla potvrzena závazná rezervace ploch, ale poté, co agentura obdržela grafický návrh reklamy, byla spolupráce odmítnuta s tím, že náboženskou propagaci ze strachu o ztrátu zákazníků obchodní centra odmítají vyvěsit.

Minimální přítomnost křesťanství na mediálním poli je zřejmě dána tím, že jako křesťané médiím nerozumíme a ani se je nesnažíme pochopit. Nečekáme, že je možné reklamou své okolí efektivně oslovit. A když už se přece jen odvážíme na toto pole vstoupit, chceme, aby se naše reklama líbila především nám. Oslovujeme sami sebe, ne ty, koho jsme oslovit chtěli. To nás zpětně utvrzuje v názoru, že reklama není k ničemu. Proč do ní ale všichni ostatní investují, zůstává tajemstvím.

Zkušenost s místními médii byla o poznání lepší. Městské časopisy mají za cíl informovat o dění ve městě a vděčně o Alfě informovali. V iniciativě 2015 je proto položen větší důraz na místní propagaci realizovanou místními pořadateli. Ve spolupráci s F-nadací je připraveno i finanční zázemí a místní pořadatelé se mohou opět přihlásit do grantového řízení a získat prostředky na propagaci. Podporovány jsou tiskové náklady pro vytvoření pozvánek, plakátů, billboardů. Obzvláště se osvědčily opakovaně použitelné potištěné plachty.

Alfa je stabilní dlouhodobý projekt a proto má smysl investovat do povědomí o existenci kurzů.

Zhodnocení iniciativy:

Za celou historii pořádání kurzů Alfa do jara 2013 Alfou prošlo asi celkem 9 tis. lidí. Iniciativa podzimu 2013 přinesla víc jak čtvrtinový nárůst účastníků, když na Alfu přišlo přibližně 2 400 lidí. Za celou dobu pořádání Alfy uvěřilo v Krista 1000 lidí, a Iniciativa 2013 k nim přidala dalších nejméně 300 lidí, což je nárůst skoro o třetinu.

Z Alfy se postupně stává hnutí. Dříve ústřední role Kanceláře pro školení dalších pořadatelů Alfy se postupně přenáší na pořádající společenství, která jsou již schopna samostatně pomoci dalším zájemcům zahájit vlastní kurz.

Alfa zdomácněla v 16 českých denominacích a mnoha nedenominačních společenstvích. Více než 1 500 českých křesťanů, v drtivé většině laiků, udělala pozitivní zkušenost s evangelizací. Změna myšlení lidí a zkušenost „i dneska to jde“, nám pomáhá být evangelizačně plodnější a úspěšnější. Vize Alfy „Evangelizace národa a proměna společnosti“ je společným cílem křesťanů a Alfa je významným pomocníkem v naší zemi k dosažení toho úkolu.