Kurzy Alfa v České republice

Kurzy Alfa v České republice

Kurzy Alfa, to je

  • příjemné prostředí
  • dobré jídlo (kromě online verze)
  • série témat souvisejících se základy křesťanské víry
  • diskuse 

V rámci tohoto fondu můžete přispět na:

1. Propagaci kurzů Alfa (zveme Česko na večeři), (http://www.kurzyalfa.cz)

  • Váš dar umožní propagovat kurzy Alfa, které dávají příležitost každému člověku otevřít otázky o životě a křesťanské víře v přátelském a neformálním prostředí, nově i online.

2. Dlouhodobý rozvoj celé kanceláře kurzů Alfa, (https://www.kurzyalfa.cz/zastupci-ceske-alfy/)

  • Váš dar podpoří např. úvazek týmu Kanceláře, početní rozvoj, koordinaci kurzů, školení vedoucích, hosting webu, překlad a vydávání nových materiálů ke kurzům. 

Podpořte – Kurzy Alfa

  1. Propagace kurzů Alfa (zveme Česko na večeři): 2400083780 / 2010, variabilní symbol 62
  2. Dlouhodobý rozvoj kanceláře kurzů Alfa: 2400083780 / 2010, variabilní symbol 65
 

Co se podařilo

Máme radost, že z Alfy se postupně stává hnutí. Školení dalších pořadatelů Alfy se postupně přenáší na kanceláří podporovaná vzorová společenství, která jsou již schopna samostatně pomoci dalším zájemcům zahájit vlastní kurz.

Alfa zdomácněla v 16 českých denominacích a mnoha nedenominačních společenstvích. Zkušenost lidí, že „i dneska to jde“, nám pomáhá být evangelizačně plodnější a úspěšnější. Vize Alfy „Evangelizace národa a proměna společnosti“ je společným cílem křesťanů a Alfa je skvělým nástrojem k dosažení toho cíle.

Rozvoj kurzů a Kanceláře v roce 2020

I přes nepříznivou situaci pořádalo v roce 2020 kurzy Alfa kolem 50 společenství z různých církví.

V září 2020 nastoupila nová ředitelka kanceláře kurzů Alfa. Vytváří se stabilní tým kanceláře.  Rozšířil se tým poradců pro kurzy a nabídka materiálů, především pro pořádání online kurzů Alfa. Pracuje se na finální verzi nové filmové série Alfy pro mládež, která bude k dispozici pořadatelům v březnu roku 2021. Kurzy Alfa přešly na nový registrační systém pro pořadatele. Pokračují práce na zkvalitňování webových stránek a jejich správě. Proběhlo několik webinářů pro stávající i nové pořadatele kurzů Alfa. 

Zveme Česko na večeři (2013)

Alfa je považována za jeden z nejúspěšnějších evangelizačních nástrojů, který máme. V roce 2013 vznikla myšlenka celonárodní propagace s názvem Zveme Česko na večeři.  Úspěšná iniciativa kurzů Alfa vedla k rekordnímu nárůstu počtů pořadatelů i účastníků. V roce 2013, kdy kampaň probíhala, se podařilo vytvořit síť schopnou pořádat 200 kurzů a zúčastnilo se přibližně 2400 lidí.

Protože počty pořadatelů v posledních letech klesaly, chystáme od roku 2022 regionální formu této kampaně.