Najdilektora

Etické a preventivní programy

Za pomoci lektorů jsou vzdělávací programy poskytovány na základních a středních školách. Programy jsou zaštítěné lektorskými organizacemi, které mají bohatou historii a certifikované programy. Cílem je pomoci mladým lidem dělat důležitá rozhodnutí s rozmyslem a správně, tak, aby mohla pozitivně ovlivnit celý jejich život. Chceme dát studentům prostor se o důležitých tématech otevřeně bavit. Naším cílem je předat mladým lidem dobré životní hodnoty, na kterých mohou začít stavět. Mezi nejčastější témata preventivních programů na školách patří: AIDS, sex, závislosti, kyberšikana, šikana, vztahy, holocaust.

Prevence v podobě interaktivní hodiny s lektorem je teprve prvním krokem k dlouhodobé změně. Uvědomujeme si, že toto břemeno často leží jen na rodině a učitelích, kteří s žáky tráví mnoho času ve škole. Proto chceme žákům poukázat na alternativní řešení jejich problémů, chceme jim vnést naději do těžko řešitelných situací. Naše programy nejsou pouze preventivní a etické, ale také takové, které motivují ke změně a inspirují k růstu.

   • Asertivita
   • Přátelství
   • Emoce a chování v kolektivu
   • Hodnotový žebříček
   • Řešení stresu
   • Těhotenství/interrupce
   • Sebevědomí a identita
   • a další…

Jak Vaše peníze pomáhají? 

Lektoři mají širokou škálu programů, které nabízí. V současné době je v jejich portfoliu 229 programů s nejrůznějšími tématy.

Lektoři skrze naše programy zasáhli 10 % všech žáků v ČR.

Aktuálně je podporováno více než 90 lektorů

Lektorská činnost v České republice za školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 oslovili lektoři 179 000 studentů, se kterými strávili téměř 17 000 hodin.

Počet lektorů 2018/19: 78 lektorů
Počet hodin: 17 000 hodin
Počet studentů: 179 000 (neunikátní)
Hodin následné práce: 3 220, které strávili s 24 083 lidmi

Lektorská činnost ve Slovenské republice za školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/19 oslovili lektoři více než 17 500 studentů, se kterými strávili téměř 1 500 hodin práce.

Počet lektorů 2018/19: 17 lektorů
Počet hodin: 1 507
Počet studentů: 17 523
Hodin následné práce: 496, které strávili 6 114 lidí​

 

Podpořte – NAJDILEKTORA

Díky Vašemu daru budou moci lektoři předávat mladým lidem dobré životní hodnoty, na kterých mohou začít stavět svůj vlastní život.

Bankovní účet 6253455879 / 2010, variabilní symbol 03

👉  SBÍRKA ON-LINE