najdilektora

Pomozte změnit životy mladých lidí. Má to smysl.

Pomáháme žákům i učitelům ve více než 800 školách, kde realizujeme programy pro děti základní a střední školy v oblasti etických a preventivních programů.

DNEŠNÍ DĚTI PATŘÍ DO GENERACE Z

Generace Z je generací, která se narodila po vzestupu využívání masových technologií, děti a mládež z této generace prakticky vyrostli s mobilem v ruce. Celý život využívají komunikační a mediální technologie –  jako internet, rychlé zasílání zpráv – přístupem na internet nejsou omezení pouze na domácí připojení, nýbrž ho mají všude s sebou. Jsou známí pro život on-line a v rychlém tempu, instantní sdílení myšlenek a poznatků na různá témata, pomocí médií a produktů. (ozdrojovat)

co řeší

Často se mylně domníváme, že jejich životy jsou jednoduché, plné možností a příležitostí. Může se zdát, že neřeší reálné problémy, nicméně opak je pravdou. Realita a studie dokazují, že dnešní mladí lidé řeší sebepoškozování, deprese, šikanu, drogy, mají obavy, že nezvládnou nároky, které jsou na ně kladeny společností i rodinou. Mají strach, že nikam nepatří. Každý den bojují s tím, aby se vymanili z často bezvýchodných situací, do kterých je život dostal. (ozdrojovat)

Studie o generacích pomáhají pochopit chování určité generace, vcítit se do ní a na základě toho s ní i efektivně pracovat.

STATISTIKY A DATA

25,4 % českých žáků ve škole zažívá šikanu.

40,22 % dětí by se sešlo s osobou, kterou znají pouze z internetu.

Pravidelně kouří 11 % 15letých chlapců a dívek.

Šikana v Česku má rozměry epidemie. Jen dvě třetiny českých žáků chodí do školy rády. Je to nejméně ze všech zemí zapojených do mezinárodního srovnání. Kromě samotné podoby výuky to podle odborníků souvisí i s mírou šikany, která na tuzemských školách patří k nejvyšším v Evropě. (zdroj: chytrecesko.org)

Z výzkumů z roku 2014 vyplývá, že obětí kyberšikany se stalo 50,90 % dětí a mládeže ve věkové kategorii 11 – 17 let. U 34,80 % respondentů se jednalo o průnik na účet, u 34,33 % o verbální útoky,  u 26,36 % o obtěžování prozváněním. (zdroj: Kopecký, Kožíšek, 2014 in clanky.rvp.cz)

Do r. 2010 ČR patřila mezi země s nejvyšší mírou užívání tabáku a konopných látek v Evropě. Mezi r. 2010–2018 klesla zkušenost s cigaretami mezi 15letými ze 70 % na 37 % u chlapců a ze 75 % na 40 % u dívek. Čeští školáci se tak dostávají na průměr evropských zemí. (zdroj: https://www.drogy-info.cz/)

Průměrný věk, kdy je člověk poprvé vystaven pornografii, je 11 let.

zdroj: Jane Randel and Amy Sánchez

Výskyt domácího násilí v ČR se v období 2014 - 2018 zvýšil o 28 %.

zdroj: stastiky Policie ČR

Nejvyšší přírůst domácího násilí pak připadá na kraj Praha a Jihomoravský kraj.

Přes 9500 případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí v roce 2019.

zdroj: www.ditekrize.cz

Odhaduje se, že skutečný počet je desetkrát větší! Několik dětí ročně na následky krutého zacházení zemře.

PROJEKT NAJDILEKTORA

CO JE PROJEKT NAJDILEKTORA

NAJDILEKTORA JAKO PORTÁL

Projekt Najdilektora je v prvé řadě portál www.najdilektora.cz a najdilektora.sk, který obsahuje databázi lektorů v České a Slovenské republice, kteří dochází především na základní a střední školy, kde realizují etické a preventivní programy.

Programy jsou zaštítěné lektorskými organizacemi, které mají bohatou historii a certifikované programy.

Cílem těchto programů je předat mladým lidem dobré životní hodnoty, na kterých mohou začít stavět. Mezi nejčastější témata preventivních programů na školách patří: AIDS, sex, závislosti, kyberšikana, šikana, vztahy, holocaust.

Projekt je unikátní tím, že se jedná o síť několika lektorských organizací, které dohromady pokrývají různá místa po celé Republice. Lektoři mluví často o tématech, které sami v životě řešili (závislosti, vztahy, apod.). Předávají tedy dětem osobní zkušenost, ne pouze teorii. 

NAJDILEKTORA JAKO DÁRCOVSKÝ FOND

NAJDILEKTORA je zároveň dárcovským fondem, kterým v F-nadaci podporujeme lektorskou činnost. Dárcovský fond realizuje výběrová řízení, skrze která jsou vybrání lektoři k podpoře lektorské činnosti na daný školní rok.

Cílem NAJDILEKTORA je předat mladým lidem dobré životní hodnoty, na kterých mohou začít stavět. Dále je cílem dát studentům prostor se o důležitých tématech otevřeně bavit a osobnostně růst.

Lektorskou činnost nadace začala podporovat v roce 2003. V roce 2012 podporovala 12 lektorů.

Aktuálně je podporováno více než 75 lektorů.

Fond NAJDILEKTORA podporuje konkrétní lektory v konkrétní lektorské organizaci, za jejich odvedenou práci. 

Děti/studenti mohou vidět, že situace, ve které se právě nacházejí, jde zvládnout. Mohou zažít, že to, co zrovna prožívají, už prožil i někdo před nimi, a že existuje řešení a cesta ven.

0
let podpory lektorské činnosti
0
realizovaných hodin programů 2021/2022
0
oslovených žáků na českých školách 2021/2022

Lektoři se generačně liší od svých žáků, což znamená, že jinak přemýšlejí, jinak reagují na okolnosti a prožívají. 

Kdysi se mi na jednom programu stalo, že holčička se rozplakala, protože měla tatínka ve vězení a bála se, že má geny po něm, že bude muset být také špatný člověk.

Pořád hledám to, kam patřím.

Nevím, co se se mnou děje, pak je mi hodně blbě a hodně blbě se mi dýchá a přijdu si jako v akvárku, které je vydýchané a je tam velké teplo.

Maminka mi řekla, že chtěla, abych byla potrat - co je to potrat?

Příběh lektorky Zvoníčkové

Modlitby pomáhají i v těžkých situacích. Všechno zlé se může změnit v dobré.

Příběhy lektora z KAMU

Příběh Přemka Šeděnka na gymnázium v Ostravě. Pokuta za parkování se proměnila v příjemnou zkušenost.

Příběh lektorky z Majáku

Program „Jsem originál“ pomohlo v tématu šikany. Třída chytila nový dech.

Proč podpořit

Možná již nemáte možnost působit na školách ve Vašem městě a ovlivnit směr mladé generace. Pokud ale chcete, můžete podpořit někoho, kdo na školách působí a má vliv a kdo může přinést změnu.

Projekt je unikátní tím, že lektoři mluví z vlastní zkušenosti. Nemluví tedy jen na teoretické úrovni.

Projekt funguje téměř celorepublikově. Jedná se o síť lektorů a lektorských organizací v různých krajích.

EAT, PRAY, LOVE

READ, SHARE, GIVE

Staňte se naším partnerem

Líbí se Vám, co děláme? Staňte se naším partnerem! 

Sdílejte náš obsah na sociálních sítích, dejte nám FOLLOW a LIKE na Facebooku a Instagramu. Doporučte náš projekt svým přátelům. 

 

 

 

Doporučte lektora na školu ve Vašem městě

Dejte nám feedback!

Pokud jste Vy nebo Vaše děti absolvovaly program některých našich lektorů, dejte nám vědět, jak se Vám líbil.

Podpořte náš projekt finančně

Pro pokrytí celkového rozpočtu lektorské práce na školní rok 2022/23 nám zbývá ještě 150 000 Kč.

Pokrytí rozpočtu na školní rok 2022/23
Podpora lektorské práce 90%

Pro podporu využijte následující údaje:

bankovní účet: 52523663 / 2010
Variabilní symbol: 3

 

ČLÁNKY A AKTUALITY

Národní výzkum kyberšikany českých učitelů 2016

Děti si nejčastěji své učitele nahrávají a potom toto video koluje na internetu a všichni se velice baví.

Pandemie a její vliv na primární prevenci na školách

Hrozí zvýšení výskytu psychických problémů u dětí a mladistvých a potíží týkajících se závislostního chování?

Co v primární prevenci funguje aneb Zásady efektivní prevence

Co funguje nebo nefunguje v primární prevenci? Pokud se chcete dozvědět více, klikněte na článek.

KONTAKT

Zaštitovatel projektu je F-nadace. Více o tom, co jako nadace děláme si můžete přečíst zde
Naše výroční zprávy jsou k nalezení zde

Pro bližší informace o projektu kontaktujte: Naďu Kuklínkovou

e-mail:  nada.kuklinkova@f-nadace.cz
telefonní kontakt: 776 702 776

Pomozte změnit životy mladých lidí. Má to smysl.