O NÁS

Historie F-nadace

F-nadace byla založena 25. července 1994. Zpočátku se věnovala vlastním projektům v oblasti misie skrze jazykové vzdělávání a v oblasti křesťanské duchovní hudby. Brzy poté začala podporovat vybrané křesťanské neziskové organizace.
Ve druhé fázi života nadace (cca 1998 - 2012) došlo k přeměně na grantující kapitálovou nadaci – vybudování vlastního nadačního jmění, z jehož výnosů byly podporovány křesťanské projekty zastřešené jinými organizacemi. Od roku 2000 F-nadace každoročně vypisuje výběrová řízení na podporu křesťanských projektů. Zpočátku šlo o podporu vzdělávání, později o podporu práce s mládeží a evangelizace.
Od r. 2007 F-nadace cíleně podporuje štědrost druhých a zve další dárce ke společnému dávání. V roce 2013 přešla na systém správy dárcovských fondů, které pro dárce bezplatně spravuje.

Poslání nadace

F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.