Educating Christian Teachers

Educating Christian speakers

Scholarship (financial support through a scholarship):

 1. Kurzy Primární prevence ve škole i mimo školu
  Cíl: Stát se lektorem. – komplexní seznámení s procesem certifikovaného lektorování na školách, úvod do práce s didaktickými aktivitami, ukázky metodických postupů a lektorské práce.
 1. Kurzy Osvojení kompetence pro specialisty
  Cíl: Stát se odborníkem. – tematické dny poskytující lektorům širší a hlubší kontext v dané problematice, síť návazných služeb a právní rámec, řešení specifických úskalí dané oblasti, skupinová konzultace s odborným garantem; vedou kvalifikovaní odborníci, kteří jsou pozvaní jako hosté na tematický den. 
 1. Kurzy Přinést změnu – výuka, která pracuje s vnitřní motivací žáků a mění je
  Cíl:
  Vytvořit programy – určení cílů pro lekci, tvorba metodiky a didaktických aktivit

How does your donation help?

Celkem podpořeno: 88 lektorů

Celkem vyplaceno: 333 880 Kč

Vyplaceno v roce 2019: 157 990 Kč

Mentoring (Podpora lektorů formou spolupráce se zkušenějším lektorem)

Mentoring se zaměřuje na podporu lektorů v rozvíjení vybraných dovedností, za přítomnosti supervize pomáhá lektorovi s vybranými oblastmi rozvoje, např. rétorické dovednosti, práce se třídou. Kurz mentoringu se nabízí ve třech provedení.

 1. Zaškolení a doprovázení nováčka do lektorské praxe.
  Jedná se o individuální péči na začátku spolupráce s novým lektorem v rámci dané organizace. Cílem je, aby se nováček bezpečně rozjel a osamostatnil v lektorování.
 2. Rozšíření lektorského záběru.
  Jedná se o skupinovou péči o lektory, kteří buď usilují o přidávání nové lekce do vlastního portfolia, nebo již téma realizují a potřebují „pravidelnou údržbu“. Cílem je, aby se skupina lektorů realizujících danou lekci rozrůstala a udržovala kvalita výstupů.
 3. Doprovázení lektora profesionála.
  Jedná se o individuální doprovázení lektora, který se udržuje v dlouhodobém osobním i odborném růstu. Cílem je mít každý rok plán osobního a odborného rozvoje – teoretické a metodické znalosti a dovednosti. 

10 mentorů doprovázelo již 29 mentees

Celkem proplaceno za období 2018 – 2020: 185 000 Kč

 

Podpora projektu – Vzdělávání křesťanských učitelů

Váš dar umožní rozvoj lektora a jeho dovedností a vylepší interakci se žáky na základních a středních školách, umožní mu sebereflexi a načerpání. 

Bankovní účet 2400 083 780 / 2010, variabilní symbol 10